Комисар Фишер Бойл в официално писмо предлага да бъде удължена програма САПАРД по така нареченото правило М+3, което практически означава удължаване на програма САПАРД с още една година. Това е политическо решение, което вероятно ще стане факт до следващите две или три седмици, но е изключително силен сигнал. Това заяви за БНР Атанас Кънчев, шеф в оставка на фонд "Земеделие", който в момента е в Берлин.

Според него така ще се  даде  възможност да се изплатят всички средства по спрените мерки на бенифициентите, като не трябва да се забравя, че тези средства бяха осигурени и от българското правителство. Като в хода на този период от една година ние се надяваме те да бъдат възстановени и с европейски средства. Около 600 проекта бяха по спрените мерки, не трябва да се забравят и проектите на общините, поясни Кънчев.
"Аз специално се чувствам горд и щастлив, това разбира се е плод и на екипа, който имахме с г-н Паликарски и най-вече на усилията на вицепремиера Плугчиева. За мен това е една оценка на четиримесечния период, в който създадохме плана за действие с Агенция САПАРД. За мен това е оценка на една предприсъединителна програма, която с контролни процедури със засилен финансов контрол доведе до този успех", каза Кънчев.
Програмата е със срок до декември 2008 г. След удължаване на програмата ще очакваме и възстановяване с европейски средства. Практически за мен това е спасението на Агенция САПАРД на равнище изплащане на средствата на бенефициентите, което не означава да спрат контролните процедури. Това трябва да е един непрестанен процес, но много по-важно послание е предложението на комисар Фишер Бойл, тъй като това е предложение на ниво политическо, но надяваме се да стане и факт в близките дни, каза още Кънчев. /БЛИЦ