Министерският съвет предлага на президента на Република България да издаде указ за награждаването на Васил Асенов Панев с орден „За гражданска заслуга” - първа степен.
Отличието е за изключителния му принос за развитие на Съюза на глухите в България в областта на интеграцията на хората с увреждания и за утвърждаване на неговия международен престиж и по повод 75-годишнината му. Васил Панев е виден деятел в областта на защитата на интересите на хората с увреждания по отношение тяхната трудова, културна, спортна и обществена реализация. Роден е през 1933 г. в Перник. Председател е на Съюза на глухите в България от 1965 г. и е първият председател на Националния съвет на и за хора с увреждания. Член е на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Автор и създател е на новия български жестомимичен речник. През 1971 г. е избран за член на бюрото на Световната федерация на глухите, а през 1975 – за вицепрезидент. До 1995 г. е първи вицепрезидент на федерацията. През 1995 г. Генералната асамблея на СФГ го удостоява с най-високото звание „Почетен член на СФГ”. За активна трудова, обществена и творческа дейност е награждаван с държавни и други отличия. Удостоен е със званието "Заслужил деятел на здравеопазването", с Медал за заслуги към международната солидарност - I степен, от Световната федерация на глухите. Има награди на организациите на глухите във Великобритания, Русия, Германия, Гърция и др., както и много други международни отличия.  /БЛИЦ