На 12 март 2013 г. президентът Росен Плевнелиев представи състава на третия в годините на прехода в България служебния кабинет. Марин Райков бе посочен за министър-председател на България и министър на външните работи. Той ще има трима вицепремиери, всичките жени и 13 министри.
<span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>&nbsp;ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА, вицепремиер и министър на регионалното развитие</strong></span><br /> <br /> Родена е на 8 август 1975 г.<br /> <br /> Завършила е Eзикова гимназия &bdquo;Бертолт Брехт&quot; в Пазарджик, с изучаване на немски език.<br /> <br /> Магистър по право от Пловдивския университет &bdquo;Паисий Хилендарски&quot;.<br /> <br /> От 2001 до 2003 г. е адвокат. През 2003 г. е назначена за юрисконсулт, а от 2007 г. е директор на дирекция &bdquo;Правно-нормативно и административно обслужване&quot; в Министерство на околната среда и водите.<br /> <br /> От месец август 2009 г. е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството с ресори Законодателство; Устройство на територията и проекти; Държавна собственост; Жилищна политика; Концесии; ГРАО; Регионално развитие; Търговски дружества и държавни предприятия.<br /> <br /> Екатерина Захариева има специализации по &bdquo;Развитие на способностите за извършване на оценка на въздействие на законодателство и политики&quot; по проект &quot;За добро обществено регулиране: институционализиране на процеса на оценка на въздействието в държавната администрация&quot;, Консорциум &bdquo;Джейкъбс енд Асошиейтс Юръп Лимитид&quot;; по Европейско право; &quot;Човешки права и околна среда&quot; във Венецианска комисия в Триест, Италия; по &quot;Стратегическо планиране и координация за оценка на въздействието на законодателство и политики и участие на обществеността във взимане на управленски решения&quot; в Института по публична администрация в Дъблин, Ирландия, и в Националното училище по администрация в Париж, Франция.<br /> <br /> На 23 януари 2012 г. с Указ на Президента на Република България е назначена за Главен секретар на Президента.<br /> <br /> Владее английски и немски език.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ДЕЯНА КОСТАДИНОВА, вицепремиер и министър на труда и социалната политика</strong></span><br /> <br /> Завършила е Юридическия факултет на Софийския университет &bdquo;Св. Климент Охридски&quot; през 1994 г. След дипломирането си работи като адвокат от Софийска адвокатска колегия.<br /> <br /> През 2001 г. при създаването на Държавната агенция за закрила на детето се включва в екипа й като главен юрисконсулт и началник на отдел &bdquo;Правен и връзки с обществеността&quot;.<br /> <br /> През 2004 г. става главен директор на новосъздадената Главна дирекция &bdquo;Контрол по правата на детето&quot; в Агенцията, която извършва проверки за спазване на правата на детето от всички училища, детски градини, ясли, обслужващи звена, дирекции &bdquo;Социално подпомагане&quot;, неправителствени организации, специализирани институции за деца и други.<br /> <br /> През 2007 г. е назначена за началник на отдел &bdquo;Законодателство, оценка на риска и нередности&quot; към Главна дирекция &bdquo;Програмиране на регионалното развитие&quot; в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Дирекцията е Управляващ орган по Оперативна програма &bdquo;Регионално развитие&quot; 2007-2013, а ръководеният от Костадинова отдел е отговорен за регистрирането и докладването на нередности по ОПРР.<br /> <br /> В периода 2009-2011 г. е съветник по социални политики на министър-председателя.<br /> <br /> От юни 2011 г. до февруари 2012 г. е заместник-министър на труда и социалната политика и отговаря за политиката на пазара на труда, европейски програми и проекти и международна дейност. Била е ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма &bdquo;Развитие на човешките ресурси&quot;.<br /> <br /> На 28 февруари 2012 г. с Указ на Президента на Република България е назначена за секретар по социални политики, младежта и спорта на Президента.<br /> <br /> Владее английски и руски език.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ИЛИЯНА ЦАНОВА, вицепремиер по управление на средствата от Европейския съюз</strong></span><br /> <br /> Родена е на 19 януари 1976 г. в София.<br /> <br /> Магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство със сертификат за следдипломна квалификация по финансов мениджмънт от Университет &quot;Джордж Вашингтон&quot;, САЩ, като стипендиант на USAID.<br /> <br /> От 2001 г. до 2003 г. Илияна Цанова работи в одиторския отдел на &bdquo;Делойт-България&quot;.<br /> <br /> От 2003 г. до 2013 г. работи за Европейската банка за възстановяване и развитие. До 2006 г. структурира и управлява инвестиционни проекти в областта на водния сектор, железопътния и обществения транспорт, както и публично-частни партньорства.<br /> <br /> От 2006 г. до 2013 г. работи в централата на ЕБВР в Лондон и заема позиция старши банкер в отдел &quot;Общинска инфраструктура и околна среда&quot;. Има богат опит в структурирането, договарянето и изпълнението на инвестиции в дялов капитал и дългово финансиране на инфраструктурни проекти, както и в съфинансирането на проекти със средства от Европейския съюз в страни от Югоизточна Европа, Украйна и Русия.<br /> <br /> Като представител на ЕБВР Илияна Цанова е била консултант по преструктуриране на публични дружества за комунални услуги, създаването на регулаторни органи в областта на водния сектор, структурирането на публично-частни партньорства и фискална децентрализация. <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>Асен Василев, министър на икономиката, енергетиката и туризма</strong></span><br /> <br /> Асен Василев е завършил икономика в Харвард и е специализирал бизнес администрация и право в Harvard Business School и Harvard Law School. <br /> <br /> Съосновател е и президент на Everbread - една от петте компании в света за ценообразуване на самолетни билети. Everbread е частично финансирана от Националния Фонд за Научни разработки на Сингапур и от първия инвеститор в Skype.<br /> <br /> Съосновател и директор е на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност. Преподавател е в програмата за икономически растеж и развитие, афилиирана със Софийския университет &quot;Св. Климент Охридски&quot; и с Центъра за стратегии и кoнкуретоспособност в Harvard Business School.<br /> <br /> От 1999 г. до 2004 г. Асен Василев работи като консултант в Monitor Group в САЩ, Канада, Европа и Южна Африка. Ръководи проекти за маркетинг и стратегическо развитие на големи международни компании в телекомуникационната индустрия, енергетиката, минното дело, застрахователната индустрия и в редица големи производители на потребителски стоки.<br /> <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ, министър на правосъдието</strong></span><br /> <br /> Роден е на 28 септември 1967 г. в София.<br /> <br /> Завършил е 9-та френска езикова гимназия в София.<br /> <br /> Магистър по право от Софийския университет &bdquo;Свети Климент Охридски&quot;.<br /> <br /> От януари 1994 до септември 1996 г. е стажант-съдия и младши съдия в Софийски градски съд.<br /> <br /> От септември 1996 до юли 1999 г. е съдия в Софийски районен съд.<br /> <br /> От юли 1999 до декември 2004 г. заема длъжността изпълнителен директор на Центъра за обучение на магистрати.<br /> <br /> От януари 2004 до март 2011 г. е заместник-директор/програмен директор на Националния институт на правосъдието.<br /> <br /> От декември 2008 до март 2011 г. е съдия по наказателни дела в Мисията на Европейския съюз за върховенство на закона в Косово EULEX.<br /> <br /> От 1 април 2011 г. е избран за директор на Националния институт на правосъдието.<br /> <br /> Специализирал е в Националната школа на магистратурата (ENM) в Париж, Франция (1996); в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, Франция (1997); в Националния съдебен колеж на САЩ в Рино, Невада, и в Учебния съдебен център в Аризона, САЩ (2001); в Университета на Кентъки и в Националния център за щатски съдилища в Уилямсбърг, Вирджиния, САЩ (2006-2007).<br /> <br /> Владее английски, френски и руски език.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>Проф. ИВАН СТАНКОВ, министър на земеделието и храните</strong></span><br /> <br /> Той е зооинженер, възпитаник на Селскостопанската академия. От 1983 г. е доктор, от 1999 г. е доктор на селскостопанските науки от Аграрния факултет при Тракийския университет в Стара Загора.<br /> <br /> Дългогодишен преподавател и учен в катедрата &bdquo;Животновъдство-преживни животни и млекарство&quot; при Аграрния факултет на Тракийския университет, където последователно придобива научните звания асистент, старши асистент, главен асистент, доцент и професор (2001).<br /> <br /> В периода 1990-1997 г. е заместник декан на Аграрния факултет при Тракийския университет, от 1999 г. до 2007 г. е декан на АФ. Ръководител е на катедра &bdquo;Животновъдство-преживни животни и млекарство&quot;, а от 2007 г. е ректор на Тракийския университет, гр. Стара Загора.<br /> <br /> Специализирал е в Аграрния колеж &bdquo;Харпър Адамс&quot; в гр. Ню Порт, Англия (1995) и в Университета в гр. Дижон, Франция (1996). Има повече от 200 научни трудове, учебници, ръководства и справочници в областта на проучването на икономическите фактори и общите проблеми на животновъдното производство, качествените признаци на продуктите от овцевъдството и козевъдството и други.<br /> <br /> Членува в Съвета на ректорите на висшите училища в България и в Балканската федерация по животновъдство, в УС на Селскостопанската академия и други. Член е на Консултативния съвет към Министерството на земеделието и храните и на Контролния съвет на Национален млечен борд.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>КАЛИН ХРИСТОВ, министър на финансите</strong></span><br /> <br /> Роден е през 1971 г. в град Плевен. През 1996 г. завършва УНСС като магистър по макроикономика.<br /> <br /> От февруари 1997 г. до декември 2000 г. е асистент в катедра &bdquo;Икономикс&quot; на УНСС.<br /> <br /> В периода януари 2001-декември 2004 г. е главен асистент в катедра &bdquo;Финанси&quot; на същия университет. От септември до декември 2001 г. е участвал като изследовател в проекта &bdquo;Exchange Rate Issues&quot; на Централната банка на Великобритания.<br /> <br /> От октомври 1997 до септември 2001 г. е експерт в дирекция &bdquo;Икономически изследвания и прогнози&quot; в БНБ.<br /> <br /> От 2002 г. Калин Христов е член на Инвестиционния комитет на БНБ, а от 2005 г. е член на Комитета по парична политика на Европейската централна банка. Председател е на УС на Българската макроикономическа асоциация и член на УС на Института за пазарна икономика.<br /> <br /> Съветник е на управителя на БНБ от октомври 2003 до октомври 2009 г., а от февруари 2002 до октомври 2003 г. - съветник на подуправителя на БНБ, ръководещ управление &bdquo;Емисионно&quot;,<br /> <br /> От октомври 2009 г. е член на Управителния съвет на Българската народна банка и подуправител, ръководител на управление &bdquo;Емисионно&quot;.<br /> <br /> Автор е на много публикации по проблемите на макроикономиката, паричната политика, паричния съвет, въвеждането на еврото, както и съавтор в статии и публикации на икономическа тематика.<br /> <br /> Владее английски език.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>КРИСТИАН КРЪСТЕВ, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията</strong></span><br /> <br /> Роден е на 9 юли 1976 г. в Ямбол.<br /> <br /> Бакалавър по &quot;Икономика на индустрията&quot; от Университета за национално и световно стопанство. Магистър по &quot;Международни икономически отношения&quot; от УНСС и висш специалист по &bdquo;Право&quot; от УНСС.<br /> <br /> От 1998 до 2003 г. завежда звено &quot;Човешки ресурси&quot; във вестник &quot;Време&quot;, Ямбол.<br /> <br /> От декември 2003 г. до февруари 2004 г. заема последователно длъжностите младши и старши експерт в дирекция &bdquo;Корпоративно преструктуриране и капиталов пазар&quot; на Министерство на транспорта и съобщенията.<br /> <br /> От март 2004 г. до февруари 2005 г. е директор на Дирекция &bdquo;Корпоративно преструктуриране и капиталов пазар&quot; в Министерство на транспорта и съобщенията.<br /> <br /> От април 2004 г. до декември 2005 г. е председател на Съвета на директорите &quot;Летище Бургас&quot; ЕАД.<br /> <br /> От декември 2005 г. до ноември 2010 г. е Изпълнителен директор, член на СД УИЗ ЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕЪРЛАЙНС ЕАД /WIZZAIR GROUP/<br /> <br /> От декември 2009 г. до януари 2013 г. е председател на Съвета на директорите на Пристанище-Варна ЕАД.<br /> <br /> От януари 2011 г. до януари 2013 г. е управител на ФЛАЙИНГ КАРГО БЪЛГАРИЯ ООД Франчайзер на FEDEX за България<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ, министър на образованието, младежта и науката</strong></span><br /> <br /> Роден е на 4 юни 1959 г. в София.<br /> <br /> През 1982 г. завършва Факултета по математика и механика на Софийския университет &quot;Св. Климент Охридски&quot;, а през 1985 г. магистратура по физика.<br /> <br /> От 1985 г. до 1990 г. работи като специалист-физик в Геофизичния Институт на Българската академия на науките. В периода 1990 г. - 1999 г. работи като научен сътрудник в същия институт. През 2001 г. е назначен за заместник-директор на Геофизичния Институт.<br /> <br /> От 2004 г. до 2010 г. е Председател на Съвета на директорите на направление &quot;Науки за Земята&quot;в БАН.<br /> <br /> В периода 2002 г. - 2010 г. е назначен за директор на Геофизичния Институт.<br /> <br /> От 2008 г. до 2012г. е заместник-председател на Общото Събрание на БАН.<br /> <br /> От 2011 г. е професор в националния Институт по Геофизика, Геодезия и География.<br /> <br /> Проф. Николай Милошев е и.д. председател на БАН.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>Проф. Николай Петров, министър на здравеопазването</strong></span><br /> <br /> Роден e на 29 август 1959 г. в Средец.<br /> <br /> Завършва медицина във ВМИ във Варна през 1985 г.<br /> <br /> В периода 1989-1991 г. работи като клиничен ординатор; началник на Отделение по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение във Военна болница, Бургас (1991-1992 г.); ординатор, асистент, старши и главен асистент във ВМА - София (1992-2004 г.).<br /> <br /> През 2002 завършва курс по &bdquo;Реанимация и интензивна медицина при медицинското осигуряване на международни военни мисии на НАТО&quot;, Франция.<br /> <br /> От 2004 г. е Началник Катедра по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение при ВМА и e републикански консултант по анестезиология, реанимация и интензивно лечение; (2004) член на Европейската асоциация по Анестезиология и интензивно лечение - ESA; (2004) - член на Европейската асоциация по парентерално и ентерално хранене - ESPEN; (2006) - член на Европейската асоциация по интензивна медицина - ESICM; (2008) член на Американската асоциация на анестезиолозите - ASA.<br /> <br /> От 2008 г. е президент на Българското дружество по парентерално и ентерално хранене; от 2009 г. - президент на Дружеството на анестезиолозите в България. Заместник-началник по диагностично-лечебната дейност на МБАЛ-София от 2007 г.<br /> <br /> Заместник началник по лечебно-диагностичната дейност на Военна болница-София.<br /> <br /> Началник Катедра по Aнестезиология, реанимация и интензивно лечение при Военномедицинска академия в София.<br /> <br /> Автор на три и съавтор на девет книги и 170 публикации в сферата на научната и медицинска литература.<br /> <br /> Владее английски, френски и руски език. Женен, с три деца.<br /> <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ПЕТЯ ПЪРВАНОВА, министър на вътрешните работи</strong></span><br /> <br /> Родена е на 12 юли 1960 година в София.<br /> <br /> През 1978 г. завършва Немската гимназия в столицата. През 1991 г. се дипломира като магистър по немска филология в Софийския университет &bdquo;Св. Климент Охридски&quot;, а през 1998 година - като магистър по право в Нов български университет.<br /> <br /> В периода 1978 - 1981 работи последователно като администратор в Балкантурист (1978 - 1979), сътрудник в Държавния стенографски институт (1979 - 1980) и технически сътрудник в СИФ Бояна (1980 - 1981). От 1982 до 1991 е референт - преводач в Посолството на ГДР в София. В годините от 1991 до 1998 работи като сътрудник, преводач и протокол в различни компании.<br /> <br /> В периода 1999 - 2001 г. е началник отдел &bdquo;Международни връзки и протокол&quot; в Администрацията на Главния прокурор.<br /> <br /> През 2001 г. става заместник директор, а по-късно същата година - директор на дирекция &bdquo;Международно сътрудничество&quot; в Министерството на вътрешните работи.<br /> <br /> В това си качество осъществява общото и непосредствено ръководство на дирекцията и отговаря за цялата й дейност пред ръководството на МВР; подпомага министъра на вътрешните работи при провеждането на международната политика на Р България в областта на вътрешните работи; координира, организира и участва в подготовката и изпълнението на критериите за членство в ЕС в областта на вътрешните работи. След присъединяване на България към ЕС отговаря за координацията по изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членство.<br /> <br /> Участва в работата на институциите на ЕС и техните работни органи от компетентност на МВР;методически ръководи и контролира съответните звена в структурите на МВР по предмет на дейност; ръководи и контролира осигуряването на дейността на Работна група 23 &bdquo;Сътрудничество в областта на вътрешните работи&quot; към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;<br /> <br /> Остава начело на дирекцията (по-късно преименувана на &bdquo;Европейски съюз и международно сътрудничество&quot;) до м. март 2013 г., когато е поканена и поема поста на министър на вътрешните работи в служебното правителство, назначено от президента Плевнелиев.<br /> <br /> За времето на службата й в МВР е многократно награждавана за високи служебни резултати - с обявяване на благодарност от министъра на вътрешните работи (2002), колективна парична награда за ръководената от нея дирекция (2003 и 2011), почетен знак на МВР III степен (2006 г.), медал &bdquo;Правосъдие, свобода, сигурност 2007 г.&quot; - златен (2007г.), почетно отличие на МВР &quot;За доблест и заслуга&quot; - I степен (2007г.), почетен знак на МВР II степен (2009 г.), почетен медал на МВР (2011 г.). От 1 юли 2010 година й е присъдена категория А - старши комисар.<br /> <br /> Владее немски и английски език, ползва руски език.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ПЕТЪР СТОЙЧЕВ, министър на физическото възпитание и спорта</strong></span><br /> <br /> Роден е на 24 октомври 1976 г.<br /> <br /> Завършва средното си образование в гр. Смолян, възпитаник е на Русенския университет &bdquo;Ангел Кънчев&quot;, специалност &quot;Кинезитерапия&quot;.<br /> <br /> От 16-годишен е национален състезател по плуване за юноши и за мъже. Световен шампион на 25 км от световното първенство в Шанхай, Китай, през 2011 г., европейски шампион на 25 км от европейското първенство в Пиомбино, Италия, през 2012 г.<br /> <br /> Единайсеткратен носител на Световната купа по плувен маратон, първият човек преплувал Ла Манш за по-малко от 7 часа.<br /> <br /> Участник в четири Олимпийски игри, приет в &bdquo;Залата на световната плувна слава&quot; в град Форт Лодърдейл, САЩ.<br /> <br /> Многократен шампион по плуване на България.<br /> <br /> От 2012 г. е председател на Плувен Клуб &bdquo;Левски&quot;. Активен член на Комисията на атлетите към FINA (Международната федерация по плувни спортове).<br /> <br /> Владее английски и руски език.<br /> <br /> Женен, с две деца.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>РОМАН ВАСИЛЕВ, министър за развитие на електронното правителство</strong></span><br /> <br /> Роден е на 24 юли 1967 г. в Перник.<br /> <br /> Завършва &quot;9-та френска езикова гимназия&quot; в София.<br /> <br /> Възпитаник е на университета Чинхуа в Пекин, Китай, специалност &bdquo;Машинен дизайн и автоматизация на производството&quot;. Магистър е по бизнес администрация &quot;Международно управление &quot; в &quot;Тандърбър&quot; (Thunderbird), Аризона, САЩ.<br /> <br /> В периода 1994-2002 г. като инженер проектира и пуска в експлоатация производства в Индонезия и САЩ за петролно-химически и автомобилни клиенти на компанията Чийода Корпорейшън (Chiyoda), базирана в Йокохама, Япония.<br /> <br /> Създател е на &bdquo;Юронет България&quot; ЕООД (Euronet) през 2004 г., а от 2005 г. започва изграждането на банкоматна мрежа в България.<br /> <br /> От 2008 г. до 2012 г. ръководи разширението и развитието на глобален развоен център за автомобилна електроника &bdquo;Джонсън Контролс Електроникс-България&quot; ЕООД. Разработва и глобалната стратегия на &bdquo;Джонсън Контролс Инкорпорейшън&quot; (JCI) за &quot;Ефективно приобщаване на служители&quot;. Участва в проекти с водещи организации в България и спонсорира създаването на технически лаборатории в университети във Варна, Габрово, Пловдив, Русе и София.<br /> <br /> От 2011 г. до 2013 г. е член на Борда на директорите на Американската търговска камара в България с ресор &bdquo;Корпоративна и социална отговорност&quot;. Член е на Борда на директорите на Индустриален клъстер &bdquo;Електромобили&quot; в България и на Борда на директорите, учредили &bdquo;Аутомотив Клъстер България&quot; през 2012 г.<br /> <br /> Владее английски, японски, китайски, ползва френски език.<br /> <br /> Женен, с едно дете.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ТОДОР ТАГАРЕВ, министър на отбраната</strong></span><br /> <br /> Роден е на 18 април 1960 г. в град Стамболийски.<br /> <br /> Завършва Математическа гимназия &bdquo;Акад. Кирил Попов&quot; в гр. Пловдив.<br /> <br /> През 1982 г. завършва Висшето военновъздушно училище &bdquo;Георги Бенковски&quot; в Долна Митрополия като инженер по автоматика и телемеханика. През 1989 г. защитава дисертация във Военновъздушната инженерна академия &bdquo;Н. Е. Жуковски&quot;, а през 1994 г. - Командно-щабния колеж на ВВС на САЩ.<br /> <br /> От 1999 г. е старши научен сътрудник ІІ степен (доцент) по приложение на принципите и методите на кибернетиката.<br /> <br /> От 1982 г. до 1986 г. служи в бойно поделение на ВВС. От 1989 до 1992 г. е преподавател във ВВВУ &bdquo;Г. Бенковски&quot;. От 1994 до 1998 г. е научен сътрудник последователно в Института по управление и системни изследвания и Института за космически изследвания на БАН, където продължава да работи като старши научен сътрудник от 2002 г. до 2004 година.<br /> <br /> От 1999 до 2001 г. е последователно директор на Дирекция &bdquo;Планиране на отбраната&quot; и &bdquo;Политика по въоръженията&quot; в Министерство на отбраната. От 2004 до 2008 г. е ръководител на катедра &bdquo;Мениджмънт на отбраната&quot; във Военна академия &bdquo;Г. С. Раковски&quot;. От 2008 г. е в Института по паралелна обработка на информацията на БАН, сега Институт по информационни и комуникационни технологии, като ръководител на секция &bdquo;Информационни технологии в сигурността&quot; и на Центъра по мениджмънт на сигурността и отбраната.<br /> <br /> В периода септември 2009-септември 2010 г. е съветник на министъра на отбраната по въпросите на стратегическия отбранителен мениджмънт.<br /> <br /> От 2005 до 2008 г. Тодор Тагарев е член на Борда за изследвания и технологии на НАТО и национален представител в неговия панел &quot;Системни анализи и проучвания&quot;. Притежава значителен опит в ръководството и участието в международни и национални интердисциплинарни изследвания по въпроси на сигурността и отбраната. Негови научни и научно-приложни публикации са преведени на арабски, арменски, бахаса, грузински, дари, испански, португалски, румънски, руски, сръбски, украински, унгарски и френски езици.<br /> <br /> Владее английски и руски език.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ВЛАДИМИР ПЕНЕВ, министър на културата</strong></span><br /> <br /> Роден е на 24.10.1958 г. в София. Завършва магистратура по актьорско майсторство в НАТФИЗ през 1982 г.<br /> <br /> Работи в театрите във Варна, Народен театър, Малък градски театър &bdquo;Зад канала&quot;, Младежки театър, Театрална работилница &bdquo;Сфумато&quot;, Театър 199.<br /> <br /> Играл е повече 100 роли в театъра, киното и телевизията. Многократно номиниран и носител на &bdquo;Аскеер&quot; за 1996 г. и за 2006 г. за водеща мъжка роля, &bdquo;Икар&quot; за 2007 г. за водеща мъжка роля, &bdquo;Златна ракла&quot; през 2000 г.<br /> <br /> Носител е и на много чуждестранни театрални и филмови отличия. Гастролирал е на театрални и кино фестивали в Европа, Азия и САЩ. Преподавател в НАТФИЗ и в Нов български университет.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ЮЛИАН ПОПОВ, министър на околната среда и водите</strong></span><br /> <br /> Роден е на 21 септември 1959 година в София. Завършил е българска филология в Софийския университет &quot;Св. Климент Охридски&quot;.<br /> <br /> От 2006 г. е председател на Управителния съвет на Българското училище за политика &quot;Димитър Паница&quot;. Председател е и на УС на фондация &quot;Елизабет Костова&quot; и е член на настоятелствата на Нов български университет и на Американския университет в България.<br /> <br /> Член е на Консултативния съвет на Инициативата за инвестиции в чиста енергия към програмата на Кеймбридж за устойчиво лидерство и на Стратегическия съвет на Тунизийското училище за политика, в чието създаване през 2012 г. участва. От 1997 г. е почетен секретар на британската благотворителна организация &quot;Приятели на България&quot;, която подпомага домове за изоставени деца.<br /> <br /> От 1994 година работи като консултант по институционалното развитие, политики на околната среда, климата и образованието. Сред клиентите му са Европейската комисия, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Съветът на Европа и други. От 2008 година е главен консултант на Европейската климатична фондация за Централна и Източна Европа.<br /> <br /> През 1990 година става първият изпълнителен директор на Нов български университет. Преди това е работил бил директор на Музея &quot;Ангел Каралийчев&quot; и редактор в списание &quot;Факел&quot;.<br /> <br /> Автор е на две книги и голям брой публикации, посветени на устойчивото развитие, енергетиката, политиките на Европейския съюз и човешките права, публикувани във водещи български и международни издания.<br /> <br /> Владее английски и руски. Женен, с двама сина.<br /> <br /> <br />