Правата на всички малцинства да влязат в конституцията на България, българските власти да започнат сериозен диалог с членовете на македонското малцинство, пише македонският вестник “Време”, като уточнява, че това са част от забележките от най-новия доклад на Европейската комисия за борба срещу расизма и нетолерантността, независим орган към Съвета на Европа за мониторинг върху спазването на човешките права.
В доклада се отбелязва, че най-критично е положението на ромското население, но също така и на турското малцинство и на помаците. Това е първият доклад на комисията за България от четири години насам. “Европейската комисия за борба срещу расизма и нетолерантността изразява загриженост от неприятелските прояви, насочени срещу македонците в средствата за масова информация и поради факта, че София не предприема достатъчно мерки, за да отговори на жалбите на македонците и да направи отговорни медиите в тази област. Забелязахме, че македонците отново са изразили желание към българската държава да признае съществуването на тази група като национално малцинство”, пише “Време”, като цитира доклада. /БЛИЦ