За спешна промяна в законодателството за защита от домашно насилие и разширяване на услугите за превенция настояха участниците в Националната конференция „Заедно срещу насилието, за повече хармония в общуването“, която се проведе в Ямбол по инициатива на Обединението на жените социалистки в БСП.

Конференцията прие декларация към 47-то Народно събрание, Министерски съвет, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на правосъдието. В нея се настоява за единна централизирана система за статистика на жертвите на домашно насилие, да се съдейства на общините за създаване на служби и центрове за изпълнение на мерките по Закона за защита от домашно насилие, осигуряване на помощ  и подкрепа на жертвите на домашно насилие чрез предоставяне на необходимите социални услуги и за други мерки.

В конференцията, на която бяха домакини БСП – град Ямбол и Обединението на жените социалистки в област Ямбол, участваха зам.-председателят на Народното събрание Кристиан Вигенин, евродепутатът Цветелина Пенкова, народните представители Вяра Емилова, Веска Ненчева и Мая Димитрова, председателят на Обединението на жените социалистки Дора Янкова, областни координатори на Обединението и много други.

Причината за ширещото се насилие е войната на нашето его, не трябва да се снишаваме, а трябва да обединим усилия, каза във въведението по темата Катя Георгиева, председател на БСП – град Ямбол и член на Изпълнителното бюро на БСП.

Зам.-председателят на Народното събрание Кристиан Вигенин представи проучване на тема "Правна рамка на мерките срещу домашно насилие и насилието над жени в страните от ЕС", проследявайки законодателството на 14 европейски държави в сравнение с българското. Отношението, опита си и добри практики по дискутираната тема споделиха много участници в конференцията като представители на различни сфери – социална, образователна, правна и др.

Областният координатор на Обединението на жените социалистки в Ямбол Пенка Илиева сподели пътя за изграждането на кризисен център за жертви на домашно насилие в Ямбол и постави акцента върху това, че трябва да възпитаваме ценности като превенция срещу насилието.