Народните представители от Коалиция за България внесоха искане до Конституционния съд да бъдат обявени за противоконституционни текстове от Изборния кодекс.
Социалистите атакуват и Наказателнопроцесуалния кодекс в частта, която се отнася до съкратеното съдебно следствие. По подобие на скандалния случай с т.нар. &bdquo;наркопоправка&rdquo; в Държавен вестник е обнародван текст, който не е гласуван от Народното събрание. Мая Манолова обясни, че парламентът е приел текста на вносител, а в Държавен вестник се публикува текстът на правната комисия, който не е гласуван. <br /> <br /> Манолова изтъкна, че разликата е съществена, защото според вносителя се ограничава обхватът на съкратеното съдебно следствие, а текстът на правната комисия разширява обхвата. &bdquo;Обнародва се текст, който не е гласуван от Народното събрание, което е грубо потъпкване на конституционни норми&rdquo;, заключи Мая Манолова. <br /> <br /> От левицата се обявяват срещу отнемането на правото на хората от малките населени места да избират свой кмет. &bdquo;Това засяга над 1000 населени места&rdquo;, изтъкна секретарят на ПГКБ Мая Манолова. <br /> <br /> От левицата са несъгласни и с лишаването на хората от възможността пряко да избират районните кметове в населените места с районно деление. Атакува се и текста, според който се намалява броят на общинските съветници с 20%. &bdquo;В резултат на тези нововъведения, българските граждани ще гласуват по- малко и ще избират по- малко&rdquo;, заяви Манолова. По думите й текстовете от Кодекса нарушават принципа на равното избирателно право. <br /> <br /> От Коалиция за България смятат още, че определянето на броя на зам.-кметовете е въпрос, който трябва да се решава на ниво местно управление, а не да се кодифицира. Несъгласие изразяват и с начина, по който се образуват избирателните секции в чужбина, както и срещу лишаването на българите в чужбина от възможността да гласуват преференциално. <br /> <br /> Според Коалиция за България изискването за уседналост ограничава граждански и политически права чрез въвеждането на формални критерии като настоящ и постоянен адрес. &bdquo;Това противоречи на принципа на общо избирателно право в конституцията&rdquo;, заяви Мая Манолова. Тя изтъкна, че текстът противоречи и на международни документи, по които България е страна. От левицата смятат още, че експерименталното електронно гласуване нарушава тайната на вота. <br /> <br />