Ще представим нов модел за заплащане в здравеопазването, но това ще стане след широк диалог с всички заинтересовани. Това заяви днес министърът на здравеопазването проф. д-р Николай Петров при представянето на приоритетите в здравеопазването в програмата на кабинета, съобщава БГНЕС.
В момента заплащането на труда на лекари и медици е една енигма - има места, където възнагражденията са добри, другаде - те са трагични, заяви министърът. Няма ясен регламент откъде идват парите. Обикновено те идват чрез клиничните пътеки, а в тях странното е, че няма перо труд. Ще направим работна група, за да видим колко ще бъде остойностен този труд, тъй като това е деликатна материя. Компетентността на лекаря трябва да се обвърже с обема на неговата работа. След дискусии ще работим върху проблема и ще го представим като теоретичен модел. До края на годината от мен се изисква и да представя нов модел за управление на болници, поясни той. Натовареността е различна при различните специалисти, но в доста от тях заплащането продължава да е „на калпак”, смята проф. Петров.

Правителството предвижда доста неща, на първо място акцентиране на профилактиката, с възможността за подобряване качеството на живот, намаляване на преждевременната смъртност при незаразните заболявания, посочи проф. Петров. Ще се разширява обхватът на профилактичните прегледи и скринингови изследвания. Ще се повишава информираността на населението при традиционните рисковите фактори и с акцент на новите. Паралелно с това - с мерки за повишаване на компетентността на медицинските и немедицинските специалисти. При здравното образование ще се наблегне върху повишаване на знанията и уменията. С БЛС ще се работи за подобряване на системата за акредитации, ще стартират комбинирани здравни грижи при уязвимите групи. Ще се увеличат разходите за профилактика и диспансеризация. При инфекциозните заболявания трябва да се намали смъртността чрез задължителните имунизации. България има един от най-добрите обхвати в Европа при задължителните имунизации- над 90% от населението. Ще организираме бърза реакция при епидемии. Ще бъде повишена ефективността и при здравния контрол- особено при водата, подчерта министърът.

Заложено е в програмата да се осигурят лаборатории за изследване на водите за около 10 млн. лв. Предвиждат се мерки и за повишаване на радиационната защита, с единен обмен на информация при регионалните инспекции, каза проф. Петров. Ще има мерки и по отношение на човешкия ресурс, който осъществява тази дейност, с повишаване на тяхното възнаграждение, особено за работещите в държавните здравни инспекции, при увеличаване на тяхната специализация и квалификация, разбира се. Предвижда се по-голяма превенция и при предотвратяване на употребата на наркотици, посочи проф. Петров. Мерки ще има и за наркозависимите - за ранна терапия на деца и подрастващи, подпомагане на тяхната социална реинтеграция, както и при хората, намиращи се в местата за задържане на лица. За лекарствената политика ще има реални мерки, с промени в закона за лекарствените продукти, които целят да се постигне такава среда, в която да няма липси за българските граждани, продължи министърът.

Предвижда се провеждане на рационална лекарствена политика при употребата им в болничния сектор, ще се създаде национален регистър на лекарствата, заплащани с обществени средства, ще се създаде централен орган за възлагане на обществени поръчки, съобщи министърът. Не е пропуснат и въпросът с употребата на неразрешени лекарствени средства с хуманни цели - ще бъде изработен регламент за това, обеща проф. Петров. За пациентите с редки болести ще бъде създаден специален фонд, за да има по-добър контрол и ефективност. Ще има все по-голяма медицинско насочване към генеричното лечение, ще се борят и с фалшивите лекарства. Ще се създава национална аптечна карта, за да се определят потребностите на населението, отбеляза проф. Петров.

Ще има стимули за разкриване на аптеки в рядко населени и труднодостъпни места, както и по-лесен достъп до лекарства при онези аптеки, които ще работят в денонощен цикъл. Стартираме проект за демонополизация на НЗОК, каза министърът.

Разработват се методи за селективен подход при финансиране от Здравната каса. Ще се изваждат дейности в извънболничната помощ, за да станат те по-приемливи за остойностяване. А работна група в момента остойностяват медицински дейности, които се губят при прилагане на клиничните пътеки. Въвежда се електронно досие и електронна рецепта, които от министерството има намерение да представи в най-къс срок. Ще бъдат стимулирани общо практикуващите лекари, както и други дейности, професионалното обединение. Ще бъдат преструктурирани болнични легла от активното и от продължителното лечение, но преминаването им от една функция в друга не бива да е самоцел, според проф. Петров.

Поредното нападение над медици тези дни е свинщина, бе категоричен министърът в отговор на въпрос. Има законов ред, по който се реагира в тези ситуации, но ми е много неприятно, добави той.