За периода 10.09-18.10.2021 г. служители на Агенция „Митници“ заедно с представители на Министерство на здравеопазването и Национална следствена служба подготвиха за унищожаване 1253 кг наркотични вещества – 1025 кг марихуана, 114 кг екстази, 22 кг хероин, 25 кг амфетамини и 65 кг други наркотични вещества. 

Физическото изгаряне беше осъществено на три транша в инсинератора на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ, информираха от Агенция "Митници".

Общата стойност на унищожените наркотици по цени на “пазара” е над 46 милиона лева.

Унищожават се само тези количества наркотични вещества, за които има влезли в сила присъди или за тях са издадени постановления на прокуратурата.

Наркотиците са задържани от правоприлагащите органи - Агенция “Митници” и Министерство на вътрешните работи.

За двадесет и една години Агенция “Митници” организира и осъществи 83 процедури по унищожаване на наркотични вещества с общо количество над 53 тона.