Когато се изграждат мостове, обикновено става въпрос за преодоляване на препятствия под формата на по-голям воден обем, за да може автомобилният или железопътният трафик да функционира безпроблемно отгоре. 

Този мост в Нидерландия объръща нещата с главата надолу.

Акведуктът Veluvemer е необичаен воден мост, открит преди почти 2 десетилетия. С дължина 25 метра и ширина 19 метра, мостът е проектиран така, че по него да могат да плават кораби. Акведуктът е с дълбочина 3 метра, което позволява на по-малки лодки да преминават от една част на езерото в друга.


Още можете да прочетете на pochivka.blitz.bg