От древни времена храмът е сърцето и душата на всеки град, на всяко селище - мястото на вярата и надеждата, където се пресичат радостта и скръбта, човешкото и божественото... В християнското общество зримото и незримо значение на църковната сграда, независимо дали става дума за величествена катедрала или за скромна селска черквица, е акцент в пространството и времето - и за отделния човек, и за общността.

Един от българските храмове с интересна, дори необичайна история е църквата „Св. св. Кирил и Методий“ в сърцето на областен град.

Историята на църквата „Св. св. Кирил и Методий“ е истински калейдоскоп от личните „истории“ на десетки видни граждани от няколко поколения. При това миналото на храма обхваща обширен период от време от българската история.

Какви тайни крие той и къде се намира - вижте на pochivka.blitz.bg!