Ваня Христева е новият окръжен прокурор на Пловдив. Днес Прокурорската колегия на ВСС я е избрала единодушно за административен ръководител, съобщи "Марица".  

От месец юни до момента Христева изпълняваше тези функции. 

Пред Прокурорската колегия Ваня Христева изложила своята концепция за работа през следващите пет години, като посочила и приоритетите си. 

Представителите на ВСС, които се изказали, изцяло подкрепили кандидатурата й. Като предимство посочили нейния професионален и административен опит.  
Ваня Христева има юридически стаж от 22 години, който е само в съдебната система.  

Първоначално е работила като съдебен кандидат в Окръжен съд – Стара Загора, била е следовател в Окръжните следствени отдели в гр. Стара Загора и в гр. Пловдив, след което е била прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Пловдив и Специализираната прокуратура, гр. София.

Ваня Христева е била и заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив.