Наличие на „чревни ентерококи“ и „ешерихия коли“ в морето при пункт Кранево – централен и пред снек-бар Казабланка, са отчели инспекторите от РЗИ-Добрич. Това съобщиха от инспекцията. 

Препоръката е да се ограничи къпането в района на аварията, поради наличие на установено локално краткотрайно замърсяване на водата.

Нещо неочаквано стана на плажа в Кранево, след тази аларма от РЗИ

Взетите проби от пункт Албена и пункт Кранево – юг отговарят на здравните изисквания по показателите и водата може да се ползва за къпане, съобщават от инспекцията.

Резултатите са от взети за изследване проби от морските води на 21.06.2024 г. както от района на аварията - „Кранево-централен“, така и от съседните на аварията зони за къпане – „Албена“ и „Кранево-юг“ и са били изследвани по микробиологични показатели „ешерихия коли“ и „чревни ентерококи“ от РЗИ-Добрич.

Днес 23.06.2024 г. е извършено ново пробовземане, като на 25.06.2024 г. предстои също да бъде извършено пробовземане по планирания за сезона за къпане график.

Чиста ли е водата в Черно море? Служители на МОСВ спешно взимат проби

РЗИ Добрич ще осъществи учестен мониторинг на „ешерихия коли“ и „чревни ентерококи“ в района на аварията с цел проследяване на показателите и установяване на състоянието на водите за къпане в района до тяхното подобряване в съответствие с изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление на качеството на водите за къпане, като своевременно ще информира обществеността за установените резултати.