Най-мръсен е въздухът във Видин и Русе. Данните са на платформата AirBG за шестте най-големи града.

Резултатите са от над 900 граждански измервателни станции. Най-чист е бил въздухът през миналия отоплителен сезон в Стара Загора. София е на четвърто място по запрашаване на въздуха. „В България ежедневно загиват от 41 и 49 човека на базата на този тип замърсяване. И причината за това е, че това е нещото, с което най-интимно контактуваме от околната среда”, каза д-р Александър Симидчиев.