Очакваме водите от планината Витоша, които ще дойдат през пролетта, да напълнят язовир „Студена“. Той се пълни от собствен водосбор. Това каза хидроинженерът от НИМХ доц. Ирена Илчева пред БТВ.

По думите ѝ трябва да бъдат изградени системи за предупреждение при засушаване. „Такива системи в момента се развиват за територията на цялата страна. Идеята е тя да подпомага вземането на решения“, подчерта тя.


"Освен мониторинг на водните равнища, е нужно да има планове за действия при засушаване. Когато се подават данни от МОСВ, колегите дават резултати на база реални фактори - очакван приход, валежи, снежни запаси и т.н.

Недостигът на вода зависи от мерките, които се предприемат. В повечето случаи информация се подава на министерствата и тези, които управляват водните ресурси“, подчерта Ирена Илчева.

„Ползата от една такава система е, че много по-рано могат да се приложат спешните мерки, които сега се прилагат в Перник“, каза още тя.