Бившият кюстендилски данъчен Стефан Петров, който излежава няколко присъди за измами, атакува с писма служителките от служба „Местни приходи” на община Кюстендил. Повод за поредното недоволство на Петров е акт, съставен му от общинските бирници за неплатени данъци за колите на финансиста, понастоящем затворник в ЗООТ „Казичене” край София, съобщава struma.bg.
Ексбирникът обжалвал акт на началника на отдел &bdquo;Местни приходи&ldquo; при община Кюстендил за неплатен данък за периода 2010-2014 г. в размер на 852,54 лева и лихва за просрочие в размер на 233,45 лева, изчислена към 04.05.2015 г.<br /> <br /> &bdquo;Нищо че е в затвора, Стефчо Петров ни звъни поне един път месечно, за да се жалва&rdquo;, коментират работещи в общинската служба, които вече разпознават безпогрешно гласа му по телефона.<br /> <br /> След като не постигнал нищо с разговорите си по телефона, Петров се обърнал към съда, откъдето обаче го отрязали, тъй като жалбата му била просрочена.<br /> <br /> &bdquo;Съгласно чл. 147, ал. 3 от ДОПК решението на решаващия орган по чл. 147, ал. 1 може да се обжалва в седемдневен срок пред Административния съд по местонахождението на решаващия орган и това бившият колега трябва да го знае много добре, тъй като е работил по тази материя&rdquo;, коментираха общинските бирници.<br /> <br /> Бившият данъчен служител Стефан Стефанов Петров стана известен, след като срещу него подадоха жалби в прокуратурата няколко фирми, които му доверили счетоводството си. След данъчни ревизии се установило, че собствениците на фирмите, въпреки че са давали пари на счетоводителя си, за да изплаща задълженията в Данъчното, в НАП те са неизрядни платци. Оказало се, че Петров не направил нито едно плащане, затова срещу него се водиха и няколко дела, заради които сега изтърпява присъда в Казичене./БЛИЦ