Резултатите от управлението на бившия кмет Иван Тотев се виждат днес, когато новият екип влезе в общината и започна да се сблъсква с проблемите.

На кмета Здравко Димитров се пада тежката задача да вади кестените от огъня с непопулярни мерки от първите дни на мандата си - спиране на вече обявени обществени поръчки, търсене на пожар на средства за реализация на вече стартирали обекти, наваксване с подготовката на изостаналите, които са изключително важни за града, съобщава "Марица"

Проверка  защо не е въведено електронното таксуване в пловдивския градски транспорт, за което са платени  близо 20 млн. лева, започна  в Центъра за управление на градския транспорт. Фактите, събрани до момента, показват, че е крайно време да се намеси прокуратурата, за което настояха съветници от „Съюз за Пловдив”, а преди това - Йордан Иванов от ДСБ.

Журналистическо разследване установи, че има съставени документи с невярно съдържание по отношение тестовете на системата. Според обяснението на представителите на предишната администрация в Пловдив, тя е действала по време на тестовете, но после  излязла извън работен режим заради проблеми с изгорелия при токов удар сървър в Центъра за управление на трафика.  

Разследването обаче показва, че парите са платени на изпълнителя „Индра Системас С.А.”,  преди системата да заработи.

Поръчката  „Изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на градския транспорт” беше спечелена от „Индра” с цена 16 308 385  без ДДС  в края на 2014 г.  Според договора между фирмата и Община Пловдив  проектът трябваше изцяло да бъде завършен до 10 февруари 2016 г.

В договора черно на бяло е записано, че изпълнителят се задължава да въведе обекта в експлоатация.

Почти четири години по-късно пътниците продължават да се таксуват от кондуктори. Електронните табели дават погрешна и непълна информация, част от оборудването в автобусите не действа,  а автоматите на спирките си стоят като паметници на глупостта. Ученици, студенти, пенсионери и инвалиди пък продължават да се редят на опашките за карти на хартиен носител.

Всички приемно-предавателни протоколи, по които е извършено разплащането с изпълнителя, са подписани от ръководителя на проекта Борислав Кръстев.

Специалистът е упълномощен за това от бившия кмет Иван Тотев с документ от 25 юни 2015 г. Съгласно изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие"  и договора за безвъзмездна финансова помощ ръководителят е задължен „да приема, ревизира, утвърждава и подписва от негово име всички приемно-предавателни протоколи, констативни протоколи, актове и писма за отчитане на извършената работа, както и всички прилежащи към тях документи”.

На този етап не е ясно доколко действията на Борислав Кръстев са били съгласувани с градоначалника и кой носи отговорността за проблема с неработещите компоненти.  

На 20 ноември 2015 г. обаче ръководителят на проекта е подписал  констативен протокол  за провеждането на тестови изпитания на системата за градския транспорт. Тестването е отчетено като успешно.

На  16 декември 2015 г. пак с негов подпис е заверен констативния протокол за функционирането на системата за градски транспорт. На 23 декември 2015 г. са одобрени исканите за възстановяване средства до прага от 90%  на безвъзмездната финансова помощ за междинни плащания. Това е второто плащане от началото на изпълнението на поръчката.

По това време в нито един автобус не е въведено електронното обслужване. Не са пуснати за продажба електронни карти и билети. Не са активирани автоматите на спирките. Констативен протокол е съставен на базата на монтираното оборудване, монтирано в част от рейсовете.​

От документите, цитирани вчера  от новия зам.-кмет по транспорт Тодор Чонов, е видно, че на 16 и 17 февруари 2016 г. е извършена планирана проверка на място от МРРБ - управляващ орган по оперативната програма.  На представителите от регионален отдел „Южен централен район” е показан изграденият по същия проект Център за управление на градския транспорт.

Това се е оказало достатъчно за специалистите във въпросната комисия да си сформират мнение, че електронната система „функционира”.

Въз основа на тези становища е депозирано искане за окончателното плащане от Община Пловдив. На 22 март 2016 г. са одобрени  исканите за възстановяване средства по договора за безвъзмездната помощ, предоставена на Община Пловдив по оперативната програма.

Още тогава "Марица" направи запитване до МРРБ по случая и получи формален отговор от чиновниците, в който се твърдеше, че "всички компоненти, обект на инвестициите по проекта, са въведени в експлоатация". И до ден днешен обаче пловдивчани виждат с очите си, че това не е така.

Администрацията на бившия кмет Иван Тотев пък не е направила никакви постъпки пред изпълнителя, с които да го принуди да въведе реално в експлоатация изградените системи, както е записано в договора.