Ползването на питейна вода за дейности, които не са свързани с питейно-битовите нужди на населението – като напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, на моторни превозни средства и други, е забранено с нарочна заповед на кмета на Общината инж. Огнян Атанасов.  

Глобата при нарушение е до 5 000 лева, като при повторно нарушение ще се плаща в пълен размер.

Високите температури и засушаването последните седмици доведоха до намаляване на дебита на водоизточниците в Кюстендил и района. При необходимост в населените места с недостиг на питейна вода ще се въвежда режим на подаването ѝ, като графикът за това трябва да бъде предварително обявен.

Предложението за въвеждане на режим е на кметовете на населени места. През 2023 г. до критична ситуация се стигна в села като Соволяно и най-вече, Катрище, което остана на режим през цялата година. Сега се изгражда допълнителен водопровод до селото, предаде БНР.

За да е нормално водоподаването, за града са необходими 240 л. в секунда. При недостиг се включват част или всичките 25 помпи по кладенци до река Струма.