Подмяна на уличното осветление и ремонти на улици и тротоарни настилки предстоят в Ямбол. За целта ще бъде изтеглен заем на близо 9 млн. лева.

Със средствата, които са осигурени чрез нисколихвен заем от "Фонд за устойчиви градове",  ще бъдат реализирани пет обекта, пише БНР. 

За подмяната на уличното осветление ще бъдат използвани близо 3,9 млн. лева. Малко над 1 млн. лева са предвидени за основен ремонт на няколко улици в Централната градска част на Ямбол, а 400 000 - за обновяването на крайречния булевард. 

Ремонти за над 2 400 000 лв. са предвидени и за други основни пътни артерии. 

Като аргумент за тегленето на кредита кметът Валентин Ревански посочи стабилното финансово състояние на общината, което се потвърждава от доклада на Министерството на финансите за миналата година. Заемът ще се тегли за 15 години, с три години гратисен период, и ще се изплаща – от 2024 до 2036 г. 

В края на периода, според първоначалните разчети общината, ще е върнала 10 327 000 лв.