Разкриха незаконно частно сметище, опасно близо до река Чая. Нерегламентираното депо с боклуци е с площ от 40 декара и е върху частни терени.

Според експертите то действало от години, като дори се искало такса за депониране на отпадъците. Цените били в пъти по-ниски от законните сметища в областта.

Още по-скандалното е, че то се намира само на 500 метра от мястото, където преди броен дни бяха открити чували с тонове боклуци от Испания.

Екологично катастрофа заплашва река Чая. До коритото на реката са изхвърлени тонове отпадъци, а мястото е част от защитената зона „Натура 2000”. Жителите на близкото село Ягодово са силно обезпокоени, защото утайките от тези боклуци се просмукват в подпочваните води.

„Бяхме сезирани със сигнал за незаконно депониране и извозване на отпадъци, както покрай река Чая, така и в землището на село Ягодово.

Истината е, че след проверка, стана ясно, че това е добре организирана и стройна схема и за незаконно добиване на земни богатства без разрешителни и отдадена концесия”, заяви областният управител Дани Каназирева, която първа сигнализира за този скандален случай.  

„Веднъж се добиват инертни материали. Образуват се котловини с дълбочина 5-6 метра, след което се запълват и депонират с отпадъци.

След това се запръстяват. По наша информация слоевете са вече  над два, на територията на 40 декара, като добитите по незаконен начин инертни материали са над 200 000 кубични метра. Държавата е ощетена с милиони”, твърди Канарзиева.

Според нея това е деяние с висока степен на обществена опасност, срещу околната среда, подземните води и повърхностните води на река Чая. Компетентните органи са сезирани по случая.