Сероводород души Бистрица, след като измерените стойностите са от 1,58 до 1,64 пъти над средночасовата допустима норма. Всички други измерени показатели са под допустимите норми. Това съобщават на сайта на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
Данните се базират на резултати от направени измервания на качеството на въздуха в Бистрица от мобилна автоматична станция на агенцията.<br /> <br /> Констатирано е известно повишаване на концентрациите на неметановите въглеводороди.<br /> <br /> Данни за фините прахови частици и за други органични съединения ще бъдат представени на по-късен етап след анализиране на взетите проби в лабораторни условия.<br /> <br /> Повишеното съдържание на сероводород във въздуха в Бистрица не е в резултат на пожара, коментира за БТА Валери Серафимов, шеф на отдела &ldquo;Мониторинг на въздуха&rdquo; в ИАОС.<br /> <br /> Според специалиста наднормените нива може да са от паркирането на мобилната станция в близост до някоя шахта, канализация или от бистришката река.<br /> <br /> По повод повишаването на неметановите въглеводороди, той коментира, че те нямат норма.<br /> <br /> Мобилната станция в Бистрица няма автоматичен анализатор и нормите са за 24 часа. Станцията е била включена вчера около 18 ч. След този час днес пробите ще бъдат занесени за изследване.<br /> <br /> Вероятно анализите ще са готови в петък, след което ще бъдат оповестени на страницата на ИАОС.<br /> <br /> Засега е предвидено мобилната станция да измерва качеството на въздуха в Бистрица до утре сутринта. По-късно ще се реши дали тя да остане.<br /> <br /> При подобен пожар могат да се очакват замърсители на въздуха като серни и азотни окиси, въглероден оксид, неметанови въглеводороди и евентуалното влиянието им върху озона.<br /> <br /> Танкът пожарна вече е на терен и помага на огнеборците да овладеят пожара над Бистрица.&nbsp; <br /> <br /> <br />