По време на пътуването лампата за аварийно налягане на маслото започна да мига. И в багажника (за късмет!) няма туба с резервно масло за доливане. Експерт обясни какво трябва да се направи в такава ситуация.

Къде отива маслото?

Дори нов мотор може да консумира интензивно масло.

Спомнете си основните причини за горенето на масло от двигателя:

- конструктивни характеристики (намаляване, свръхзареждане);

- тежки условия на работа (офроуд, планински пътища, шофиране с високи натоварвания);

- неправилна поддръжка (масло с грешен вискозитет, лошо монтиран маслен филтър).

В стара кола повишената консумация на масло може да се дължи на износване на части, като бутала и сегменти, неизправности във вентилационната система на картера, теч на уплътнения.

Под минимума - до къде може да стигнете?

Дори при минимално ниво на маслото шофирането е нежелателно, защото това увеличава честотата на циркулацията му и то започва да деградира по-интензивно.

Ако маслото на пръчката е под маркировката MIN, продължаването на шофирането е опасно. Маслената помпа ще започне да поглъща въздух от време на време, частите ще работят в условия на сухо триене и ще се износват по-интензивно.

Освен това температурата както на маслото, така и на двигателя ще се повиши.

За да научите повече, посетете auto.blitz.bg.