Това може да изненада някои хора, но дизеловите коли все още играят важна роля в прехода на Европа към транспорт без емисии, тъй като са много ефективни.

Въпреки че продажбите на дизелови коли спаднаха през последните години, все още има брилянтни модели, които са изключително ефективни що се отнася до разход на гориво.

Защо дизеловите автомобили сега са по-добри?

Две неща са помогнали на дизеловите автомобили да изчистят своето "мръсно" минало: филтри за твърди частици (известни като DPF) и дизелова добавка.

DPF събира саждите, които се получават от изгарянето на дизелово гориво, и спира по-голямата част от тях да се отделят от изпускателната тръба, като тези събрани сажди периодично се изгарят при много високи температури.

Течността за дизелови отработени газове – известна още като AdBlue пък се използва за намаляване на емисиите на азотни оксиди (NOx) от дизеловите автомобили. Тя автоматично се впръсква в изпускателната система след DPF-а, за да преобразува голяма част от NOx в азот и вода.

Дизеловите автомобили с двете горепосочени технологии за намаляване на емисиите имат рейтинг за емисии Euro 6, а всички нови дизелови автомобили, продавани от септември 2015 година, отговарят на този стандарт.

За да научите повече, посетете auto.blitz.bg.