Арбитражната комисия към Българската федерация по баскетбол отмени наказанието на Левски от три служебни загуби срещу Балкан. Така двата тима ще довършат започнатото на паркета, като до този момент резултатът е 2:1 в полза на ботевградчани. Серията ще продължи с четвъртия мач, който ще се играе в зала „Универсиада“ тази събота от 18:00 часа по искане на Тити Папазов заради финала в Шампионската лига по футбол между Реал (Мадрид) и Ливърпул.

Winbet - удвои тръпката от играта! (18+)

"Сините" обаче спечелиха мач №3 и сега ще имат още едно домакинство, чрез което могат да изравнят серията и да я изпратят в решителен пети двубой.  

Шок: Изхвърлиха Левски заради 490 лева, Балкан на финал 

Българската федерация по баскетбол публикува решението в сайта си:

След над 3-часово заседание днес Арбитражната комисия към БФБаскетбол разгледа Жалба с № 049/ 24.05.2022 г. на Сдружение „Баскетболен клуб Левски 2014”, представляван от Константин Папазов, срещу Решение № 1 на Генералния мениджър на Националната баскетболна лига („НБЛ“) от 19.05.2022 г. Арбитражната комисия реши:

„ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО Решение № 01/19.05.2022 г. от Сандра Велчева Хънт – мениджър на НБЛ във връзка с констатирано нарушение, допускане на нередовен състезател в игра в полуфиналната плейофна серия на НБЛ: Йордан Минчев, който е участвал без Letter of clearance и на основание чл. 105, ал. 2, т. 3 от Правилата на НБЛ, на БК „Левски“ са наложени служебни загуби за срещите с негово участие, проведени на 12.05.2022 г., 14.05.2022 г. и 17.05.2022 г. с БК „Балкан“.“

По време на заседанието на Арбитражната комисия е изслушан Константин Папазов – Председател на Управителния съвет на БК „Левски“.

В решението се казва: „От представените с жалбата доказателства е видно, че на 07.03.2022 г. БК „Левски“ е изпратил до БФБ запитване за Letter of Clearance на състезателя Йордан Динков Минчев. На 09.03.2022 г. състезателят Йордан Динков Минчев е включен в Списък на лицензираните състезатели за спортно-състезателната 2021/2022 година. На 07.03.2022 г, и 11.03.2022 г. БФБ е изпратила напомнително писмо на БК „Левски“, с което уведомява жалбоподателя, че административната такса на за получаване на Letter of Clearance за състезателя Йордан Минчев не е надлежно заплатена. Състезателят Йордан Минчев не е участвал в официални мачове на БК „Левски“ до провеждането на мачовете от плейофната серия играни на 12.05.2022 г., 14.05.2022 г. и 17.05.2022 г., към които дати същият фигурира в Списък на лицензираните състезатели за спортно-състезателната 2021/2022 година на БК „Левски“.

На 25.05.2022 г. в БФБ е получено писмо от ФИБА, с което се удостоверява, че на 07.03.2022 г. е инициирана заявка за трансфер на състезателя Йордан Минчев в системата MAP; на 07.03.2022 г. БФБ е препратила съобщение до БК „Левски“ за заплащане на дължимата такса за получаване на Letter of Clearence; на 22.05.2022 г. административната такса е платена; на 23.05.2022 г. е получен Letter of Clearence, с което трансферът на състезателя е завършен.

В писмото на ФИБА се посочва, че международните трансфери и одобрението на Letter of Clearence се уреждат от членове 3-52 и сл. от вътрешните правила на FIBA (FIBA IR). По-конкретно, що се отнася до задължението за плащане на административната такса, макар че е вярно, че член 3-66 предполага, че такава такса трябва да бъде платена от запитващата национална федерация член (NMF), този процес се регулира от „Ръководство за потребителя на FIBA MAP - Международни трансфери на играчи”. По отношение на плащането на административната такса за Letter of Clearence, страница 26 от Ръководството за потребителя изрично инструктира запитващата федерация за два начина за извършване на плащането: (1) препращане на плащането към клуба или друга трета страна; (2) приемане от страна на федерацията и плащане на задължението.

Българската федерация по баскетбол е лицензирана спортна федерация към Министерството на спорта на Република България.

Съгласно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта („ЗФВС“) спортната федерация осъществява дейността си въз основа на приети от нея правила за условията и реда за картотекиране и правила за статута на спортистите аматьори и професионалните спортисти и за придобиване, прекратяване и отнемане на състезателните права и правила за условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и професионалните спортисти.

Съответно, съгласно разпоредбите на чл. 17, ал. 1, т. 7 ЗФВС, спортните клубове предлагат на съответните спортни федерации предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни права на спортисти и уреждането на отношенията във връзка с тях.

            Видно от разпоредбата на чл. 68, ал. 1 ЗФВС, състезателните права са съвкупност от правото на спортистите аматьори и професионалните спортисти да участват в тренировъчната и състезателната дейност на спортен клуб - член на лицензирана спортна федерация, както и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права.

            Същевременно, съгласно чл. 69, ал. 1 ЗФВС, картотекирането е акт на спортната федерация, с който спортистите аматьори и професионалните спортисти придобиват състезателните права по чл. 68 ЗФВС.
 

            От изложеното по-горе се установява, че съгласно действащото законодателство на Република България правото да се прекратяват и/или отнемат състезателни права е в компетентността на БФБ, макар и такъв ред да не е разписан в нормативните правила на БФБ, приети по реда на чл. 28, ал. 1, т. 4 ЗФВС.

На следващо място, от представените доказателства се установява, че към макар и процесът по картотекиране на състезателя Йордан Минчев да не е завършил към 12.05.2022 г., 14.05.2022 г. и 17.05.2022 г., същият е картотекиран от НБЛ и е присъствал в Списъка на лицензираните състезатели на БК „Левски“ и съгласно чл. 69, ал. 1 ЗФВС, съответно имал е право да упражнява състезателните си права.“

 

ПЪЛНОТО РЕШЕНИЕ
 

Още две жалби от клубове от НБЛ бяха разгледани днес.
 

АК бе сезирана с Жалба с вх. № 043/ 19.05.2022 г. на Сдружение „Баскетболен клуб Балкан” (по-долу „БК „Балкан““), представлявано от Сашко Везенков, срещу Решение от заседание на Дисциплинарно-административният съвет („ДАС“) на Националната баскетболна лига („НБЛ“) от 16.05.2022г., с което на основание на основание чл.37 т. 3 от Дисциплинарно-административния правилник („ДАП“) на НБЛ за зрителска саморазправа чрез употреба на физическа сила с длъжностно лице в среща № 4 (Плейоф - полуфинали) между отборите на БК „Балкан“ и БК „Левски“, проведена на 14.05.2022 г., на отбора домакин е наложена имуществена санкция в размер на 1000 (хиляда) лева и провеждане на следващите 2 (две) домакински срещи на клуба пред празни трибуни.
 

Арбитражната комисия се запозна с всички материали по жалбата и разпореди:
 

ВРЪЩА КАТО НЕРЕДОВНА Жалба с вх. № 043/ 19.05.2022 г. на Сдружение „Баскетболен клуб Балкан”, подписана от Сашко Везенков, срещу Решение от заседание на Дисциплинарно-административният съвет („ДАС“) на Националната баскетболна лига („НБЛ“) от 16.05.2022г., с което на основание на основание чл.37 т. 3 от Дисциплинарно-административния правилник („ДАП“) на НБЛ за зрителска саморазправа чрез употреба на физическа сила с длъжностно лице в среща № 4 (Плейоф - полуфинали) между отборите на БК „Балкан“ и БК „Левски“, проведена на 14.05.2022 г., на отбора домакин е наложена имуществена санкция в размер на 1000 (хиляда) лева и провеждане на следващите 2 (две) домакински срещи на клуба пред празни трибуни, поради това че същата не отговаря и на изискванията предвидени в чл. 5, ал. 3, б. „Д“, от Правилника за работата на Арбитражната комисия при Българската федерация по баскетбол.
 

ПРЕКРАТЯВА производството по Жалба с вх. № 043/ 19.05.2022 г. на Сдружение „Баскетболен клуб Балкан”, подписана от Сашко Везенков, срещу Решение от заседание на Дисциплинарно-административният съвет („ДАС“) на Националната баскетболна лига („НБЛ“) от 16.05.2022 г.“

 

ПЪЛНОТО РЕШЕНИЕ

 

Арбитражната комисия при Българската федерация по баскетбол бе сезирана и с Жалба с № 045/20.05.2022 г. на Сдружение „Баскетболен клуб Рилски спортист” (по-долу „БК „Рилски спортист““), представляван от Борислав Чилингиров, срещу Решение от заседание на Дисциплинарно-административният съвет („ДАС“) на Националната баскетболна лига („НБЛ“)от 16.05.2022г., с което на основание чл. 37 т.1 от ДАП на НБЛ на Сдружение „Баскетболен клуб Рилски спортист” е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. (петстотин лева) за нарушаване на установения ред по време на среща по баскетбол от зрители до две лица в среща № 1 (Плейоф – полуфинали) между отборите на БК „Рилски Спортист“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 13.05.2022 г.

 

След като се запозна с обжалваното решение, жалбата на Сдружение „Баскетболен клуб Рилски спортист”, приложенията към нея и доклада на дежурния представител, и след проведени обсъждания, Арбитражната комисия при Българската федерация по баскетбол реши:
 

„ОТМЕНЯ Решение от 16.05.2022 г. на ДАС на НБЛ, с което на Сдружение „Баскетболен клуб Рилски спортист” е наложена имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева на основание чл. 37 т.1 от ДАП на НБЛ за нарушаване на установения ред по време на среща по баскетбол от зрители до две лица в среща № 1 (Плейоф – полуфинали) между отборите на БК „Рилски Спортист“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 13.05.2022г. до размер на санкцията в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева).

В останалата част ПОТВЪРЖДАВА Решение от 16.05.2022 г. на ДАС на НБЛ, с което на Сдружение „Баскетболен клуб Рилски спортист” се налага имуществена санкция в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева).“

 

ПЪЛНОТО РЕШЕНИЕ