Учени се научиха да предсказват земетресения с помощта на неголемите и временни промени в гравитацията на Земята.


Това ще им позволи да предугадят силата и продължителността на природното явление дълго преди то да се случи, съобщава специализираното издание Sciencedirect.

За целта изследователите използват сигнали, които се разпространяват със скорост около 300 хил. км в секунда и могат да бъдат регистрирани дълго преди относително бавните сеизмични вълни, които се движат със скорост 8 км в секунда.

Резките промени в гравитацията, провокирани от смесването на вътрешната маса на Земята или PEGS (бързи еластично-гравитационни сигнали), учените откриха сравнително неотдавна.

Използвайки ги, изчисляването на наближаването на земетресения е възможно дълго преди да се проявят.

Трябва да знаете, че гравитационният ефект на явлението е изключително малък. Той възлиза на по-малко от една милиардна част от гравитацията на планетата Земя.

Поради това сигналите PEGS може да бъдат регистрирани само при доста силни земетресения.

Освен това процесът на генерацията им е сложен: те не само се появяват непосредствено до участъка, където ще има земетресение, но и се разпространяват в недрата на Земята.