Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) връчва заповедта за спиране на „Златен век“ в понеделник. Това стана ясно от прессъобщение на Дирекцията.

Ето какво пише в позицията на ДНСК:

По повод публикации в интернет пространството и запитване от страна на медии относно извършващо се строителство на „Административна сграда /34- етажа/ с подземен паркинг“, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-98, 99, кв. 272А, м. „Лозенец- I част“, район „Лозенец“ - Столична община, уведомяваме следното:

Процедурите по спиране на строеж са точно и ясно разписани в разпоредбите на чл. 224 от Закона за устройство на територията. Законодателят е предвидил в такива случаи обстоятелствата по спиране на строеж да се установяват с констативен акт, който се съставя в случая от органите на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) поради определената втора категория на въпросния строеж. Констативният акт се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения срещу него в 7-дневен срок, се казва в съобщението.

Заповедта за спиране на строежа се издава в срок до 3 дни от изтичането на гореупоменатия 7-дневен срок. Ефективното спиране на строежа започва след издаването на заповедта.

В ДНСК е получено от управителя на „Артекс инженеринг“ АД писмо (възражение) във връзка със съставения констативен акт.

На 15.04.2019 г. предстои връчване на заповедта за спиране на строежа, включително и ефективното спиране на строителните и монтажните работи.

Гореописаната процедура е относима към спиране на всички видове строежи от първа, втора и трета категория, включително се прилага и към горепосочения строеж, като тази процедура е законоустановена и не подлежи на нарушаване, както от страна на ДНСК, така и от страна на всички останали страни и инстанции. 

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!