Развитие на трамвайната мрежа и отчуждаване на зелени площи с цел да бъдат запазени, поиска независимият общински съветник Борис Бонев пред „Монитор“ след приемането на плана за интегрирано развитие на столицата в Столичния общински съвет.

Стратегическият документ обхваща периода 2021–2027 г. и е резултат от усилията на екипите на общината и месеци работа, съобщиха от градската управа.

„Трябва да се инвестира повече в наземния градски транспорт и по-точно в трамвайните линии, защото метрото в столицата вече достигна едно доста добро ниво на развитие, но започва да страда от това, че наземният транспорт има нужда от реформиране и инвестиции“.

Това заяви пред „Монитор“ независимият общински съветник Борис Бонев след приемането от Столичния общински съвет на плана за интегрирано развитие.

„Столична община е задължена да има план за интегрирано развитие и с приемането му беше свършена една доста добра работа. Този документ е база за следващото ръководство на общината, което след 2 години ще има основа, за да го развие и надгради“, категоричен беше той.

„Целта на плана е да отговорим на изискванията за европейско финансиране през новия период и да се обединим около визията за развитие на града в следващите 6 години.

Към плана разработихме индикативен списък със 70 проектни предложения, за които към момента са ясни инвестиционните намерения на Столична община или са предложени от граждани, организации или бизнеса.

Важно е да се отбележи, че през целия период на реализация списъкът с обекти може да се изменя и допълва включително и с нови проекти“, заяви кметът на София Йорданка Фандъкова, която е вносител на доклада.

Стратегическата рамка на плана включва 3 стратегически цели:

по-устойчиво развитие и подобрена свързаност;

повишаване конкурентоспособността на общината и развитие на икономика на знанието;

по-развити социална и културна среда.

За постигането им са формулирани 5 основни приоритета и 14 специфични цели. Разработени са и 104 мерки към различните специфични цели.

Определени са и зони за въздействие, където бъдещите интервенции ще донесат най-голяма възвръщаемост на вложените средства и устойчиви ползи за обществото.

„В програмата за реализация на плана са заложените множество мерки, дейности и проекти. Важно е да се подчертае, че важен фактор при формулирането им бяха становищата на заинтересованите страни, в това число НПО, бизнес, граждани, изследователски структури, държавни администрации и ведомства и др.“, каза кметът на София.

Мерките и проектите подлежат на финансиране от различни източници с комбиниране на секторни финансови средства и други възможни източници, включително и собствено финансиране.

В настоящия програмен период фокусът на планирането е стимулиране на развитието на територии и интегрирани инвестиции. Това е и подходът, който е в основата за формирането на Програмата за реализация.

 Мерките обхващат всичките аспекти на околната среда, кръговата икономика и зелените инвестиции и инфраструктура – техническа и транспортна, социални, културни и градоустройствени аспекти, управление, туризъм и всички аспекти на икономиката и образованието.

За реализацията на плана след приемането му ще се създадат две структури - звено за подбор на проекти и комитет за подбор в съответствие с изискванията на програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., както и звено за управление.