Камион, натоварен със всякакви уреди и мебели, втрещи шофьори. Проблемът не толкова какво вози, а как го вози. От публикувани в мрежата кадри се вижда диван, хладилник, плоскости, мебели. Случката е от София, пише Глас нюз бг.

„Така си карат необезопасени около болница Токуда. Хладилника отзад всеки момент ще падне. Номер на камиона: СВ7804РН,“ пише авторът на публикацията.

Според закона за движение по пътищата:

Чл. 126

При превозване на товари масата на натовареното пътно превозно средство не трябва да надвишава максимално допустимата маса, отразена в свидетелството му за регистрация.
Чл. 127

(1) Превозваните товари трябва

1. да не създават опасност за участниците в движението;
2. да бъдат укрепени и да не се влачат по пътя;
3. да не ограничават видимостта на водача и да не нарушават устойчивостта и управляемостта на пътното превозно средство;
4. да не закриват светлините, сигналните устройства, опозна-вателните знаци, табелите с регистрационни номера, огледала-та за виждане назад и сигналите, подавани с ръка.
(2) Товарите, които може да бъдат разпилени, както и тези, които блестят и създават опасност от заслепяване, трябва да бъдат покрити.
(3) Когато товарът излиза отстрани на най-издадената част от превозното средство с повече от 0,20 метра, а отпред или отзад - с повече от 1 м, товарът се обозначава с червен флаг, а при движение през нощта - с бял светлоотразител или с бяла светлина отпред и с червен светлоотразител или с червена светлина отзад.
Чл. 128

Когато по време на превозването товарът падне изцяло или частично на пътя, водачът е длъжен да вземе необходимите мерки за сигнализиране на товара и на пътното превозно средство и за почистване на пътното платно.
Чл. 129

Опасните товари се опаковат, етикират, маркират и превозват съгласно изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (АОП),( „Държавен вестник", бр. 73 от 1995 г.)
Чл. 130

(1) Максимално допустимата скорост на движение на моторни превозни средства, превозващи опасен товар в населено място, е 40 км/ч., извън населено място - 50 км/ч., и по автомагистрала - 70 км/ч.
(2) Паркирането на пътно превозно средство, което превозва опасен товар, се извършва само на паркинги, определени за тази цел, а когато няма такива - извън платното за движение, най-малко на 200 метра от населено място или от обозначена вододайна зона.
Чл. 131

На водача на пътно превозно средство, което е извънгабаритно или превозва опасен товар, е забранено да престоява на платното за движение и да се движи при намалена видимост под 50 метра.

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук