Бившата кметица на столичния район "Младост" Десислава Иванчева незаконно е назначила от ареста ПР-а си за временен кмет на "Младост", става ясно от решение на Върховния административен съд.

ВАС е отменил решение на Административен съд София – град по административно дело № 6204 от 2018 г., с което е отменено решението от 31 май 2018 г. на Столичния общински съвет за назначаване временен кмет на община Младост.

Върховните магистрати приемат, че първинстанционният съд е постановил съдебно решение при неправилно приложение на материалния закон и поради това то следва да бъде отменено.

С решението, обект на касационното дело, в края на май 2018 г. Столичният общински съвет избира арх. Румен Русев за изпълняващ длъжността кмет на район "Младост" вместо Петър Кърджилов, когото Десислава Иванчева назначава от ареста. С поредица от заповеди Иванчева първо уволнява арх. Румен Русев като заместник-кмет по строителството на район "Младост", а след това назначава Петър Кърджилов за временен кмет.

Според върховните магистрати Иванчева не е издала валидна заповед по чл.39, ал.2 ЗМСМА, с която да определи кой от заместник - кметовете ще я замества.

Издадената от нея заповед на 14. 05. 2018 г. е недействителна, тъй като противоречи на Решение № 227/ 26.04.2018г. на СОбС. Освен това няма данни Петър Кърджилов да е изпълнявал длъжността заместник кмет, тъй като липсва трудов договор, длъжностна характеристика, документ за встъпване в длъжност и др.

Столичният общински съвет правомерно е упражнил правомощията си по чл. 39 ал.3 от ЗМСМА и е спазил изискванията на материалния закон при избора на временен кмет на район Младост.

В случаите, когато не е издадена заповед от кмета на общината, съответно от кмета на района, общинският съвет определя заместник- кмета, който да замества кмета на общината, съответно - кмета на района, до тяхното завръщане. Решението на ОбС следва да се приеме с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Решението по административно дело № 7900 от 2019 г. е окончателно.