За конституционните промени са необходими най-малко 100 дена, съобщава македонският телевизионен канал “Алсат М“. След гласуването на необходимостта от конституционни промени втората фаза, т.е. връщането на процедурата от пленарната сесия до комисията, включва утвърждаване на предложените изменения.

Предлагайки проектоизмененията, по-малко от 30 дни ще преминат до пленарната сесия за тяхното приемане. На пленарната сесия проектоизмененията се одобряват с мнозинство от общия брой на членовете на парламента или от 61 народни представители. След като Събранието приеме тези изменения, те отиват на етап на обществено обсъждане, чиято продължителност се определя от самото Събрание. По време на тази фаза правителството трябва да подготви проектоизменения. От момента на представяне на предложените изменения в пленарната сесия за приключване на третия и последния етап трябва да изминат най-малко 30 дни. За изменението на преамбюла, в допълнение към квалифицираното мнозинство е необходимо и т нар. балансирано мнозинство- мнозинство сред представителите на малцинствените групи.

Зоран Заев обаче смята, че в третото и последното гласуване конституционните промени ще имат подкрепа на повече от 80 депутати. От друга страна, ръководителят на ВМРО-ДПМНЕ, Христиан Мицковски, заявява, че депутатите, които не са гласували за необходимостта от конституционни промени, не се поддават на натиска на премиера Заев. Той каза, че осемте депутати, които вече са изключени от партията, гласуваха за личните си интереси, след като им бе обещана амнистия. За завършване на процедурата за конституционни промени се изискват най-малко 100 дни, освен ако няма други пречки. Изменения на конституционните поправки, освен депутатите от ВМРО-ДПМНЕ, които гласуваха в полза на промените,заявиха и опозиционните партии на албанците.