Американските войски не са готови да се изправят срещу заплахата от радиоелектронна борба (РЕБ) в случай на военен конфликт с Русия или Китай, съобщава Breaking Defense.
Подполковник Гари Лайк е заявил, че САЩ са по-бавни от другите страни в усъвършенстването на методите си за РЕБ. Освен това развитието на РЕБ в американската армия дори не е в крак с новите възникващи проблеми в тази област. Като пример той посочва факта, че американските войски не изключват мобилните си телефони, което позволява с максимална точност да определят координатите на тяхното местоположение.

"Ако ме попитате дали сме готови да работим с електромагнитния спектър, аз бих отговорил „не“, казва Лайк.

Според него, американските военни забравят предварително да отворят резервните канали за комуникация, в случай че основната връзка е заглушена. Подполковникът смята, че Русия и Китай определено ще се възползват от тези пропуски.

Според него обучението на американските войски се усложнява изискванията на регулаторните органи, налагащи определени ограничения на устройствата на РЕБ по отношение на продължителността на работа и мощността на използваното оборудване.

Подполковник Гари Лайк отбелязва също, че има значителни пропуски и в отношението към радиоелектронната борба. Обучението в тази област не се провежда отделно, а просто се добавя към общия курс. В същото време военните няма право да прилагат напълно методите, които искат да тестват, защото това може да навреди на учебната програма.

Превод и редакция: БЛИЦ