Учени са открили, че микроби, които 4 милиона години се намирали в изолация от външния свят, се оказали устойчиви съм съвременни антибиотици. Резултатите от работата са публикувани в списанието PLoS ONE.
Биолозите са изследвали бактерии от една от най-дълбоките в света пещери Lechuguilla, намираща се в щата Ню Мексико в САЩ. Тя била открита през 1986 година и веднага достъпът до нея бил закрит за външни лица. Пещерата е изследвана само от малцина специалисти.<br /> <br /> Пещерата се намира под мощни планински слоеве. За да се процеди през тях, на водата са й нужни около 10 хиляди години. По такъв начин обитаващите пещерата бактерии са били напълно изолирани от антибиотиците, произведени от човека през последните 80 години.<br /> <br /> Учени за взели образци от микробите от далечни краища на 200-километровата пещера, където не са стъпвали други изследователи. После бактериите са отглеждани в хранителна среда и са проверени за устойчивост спрямо 26 известни антибиотици.<br /> <br /> Оказало се, че повечето от тези бактерии притежават устойчивост поне към едно от антимикробните вещества. Други проявили множествена устойчивост към повече антибиотици, макар те да действали на различни жизнено важни функции на микробите &ndash; синтез на белтъци, ДНК, изграждане на клетъчната стена.<br /> <br /> Четири щама от пещерните бактерии се оказали устойчиви към 14 от 26-те изпробвани антибиотици. Някои били устойчиви дори към даптомицина &ndash; последното създадено средство за лечение от инфекции с множествена устойчивост. Микробиолозите намерили и неизвестни до сега способи, с чиято помощ бактериите не давали на антибиотиците да действат. Учените открили в бактериите нови видове ферменти, разрушаващи и изменящи антимикробните вещества. За щастие сред пещерните бактерии нямало щамове, които да предизвикват болести.<br /> <br /> Авторите на изследването считат, че резултатите от находката преди всичко говорят, че устойчивостта към антибиотици не се явява единствено като следствие от дейността на човека. Разбира се съществуват данни, че съществено е нараснал броят на устойчивите бактерии от началото на промишленото производство на антибиотиците. Обаче това не означава, че самите механизми на устойчивост са били придобити от микробите през последните 80 години. Бактериалната общност е много по-стара от човека и видимо механизмите за устойчивост са изработени далеч преди това. Остават открити въпросите какви са причините за възникване на тази устойчивост и защо се е запазила устойчивостта към антибиотици в бактериалната общност в пещерата Lechuguilla, без тя да изчезне от гените им. /БЛИЦ<br /> <br />