Свободното движение от ЕС трябва да бъде прекратено след Брекзит и Великобритания трябва да използва канадска система, при която няма привилегирован достъп до трудовия пазар за граждани от друга държава. Това е поместено в доклад на съветническа комисия по миграцията към правителството на Обединеното кралство, цитиран от The Guardian.

В доклада, който има за цел да съветва министрите как да процедират след Брекзит, се признава, че може да не е възможно да се постигне система за неутрална страна, защото Великобритания може да няма пълна свобода в миграционната политика след напускането на ЕС, тъй като окончателната политика ще бъде предмет на преговори с ЕС.

Заключава се, че ако "имиграцията не е част от преговорите с ЕС и Великобритания реши миграционната си система в изолация, ние препоръчваме преминаване към система, при която цялата имиграция ще се ръководи без привилегирован достъп за гражданите на ЕС". Пояснява се, че моделът трябва да бъде подобен на използвания в Канада, която има "открит, сърдечен подход в областта на имиграцията, но няма споразумения с други държави за свободно движение".

Към момента гражданите на ЕС свободно влизат и търсят работа на Острова. Свободното движение се възприема като една от основните причини за Брекзит.