Професорът от Лондонския университет Джон Уелс, специалист по английска фонетика, предложи радикално да бъде опростена граматиката на английския език, пише “Дейли телеграф”.
Според Уелс основна пречка при усвояването на английския език е това, че той не е фонетичен, тоест в него не действа принципът “пиши, както чуваш”. Като положителен пример професорът посочи финландския, испанския и италианския език, както и специалния писмен английски, който се използва в Интернет и при писане на SMS-и. Уелс призовава английската граматика да бъде направена “по-логична” – например да се пише giv вместо give, river вместо rivver, да не се използва апостроф (“its” или “it s” вместо “it*s”), а също така по примера на американците да се използва буквата z в глаголи, произведени от съществителни /organize вместо organise/. Идеята на Джон Уелс не среща разбиране сред мнозинството специалисти по английски език, макар че той е един от авторите на речника за произношение от авторитетната серия Longman. Уелс нарича фетишизъм общото убеждение, че грамотността е преди всичко умението да пишеш правилно. /БЛИЦ