Заселването на Америка вероятно е станало поне на два етапа, а не в един, както гласи популярната хипотеза. До такъв извод са дошли учените след сравняване на черепи на древни и на съвременни индианци. Работата на изследователите е публикувана в списание PLoS ONE, а резюме е дадено в сайта ScienceNOW.
Специалистите са изучили няколко десетки черепи на коренните жители на Америка на възраст до 11 хиляди години, също и 300 черепа на индианци, които са умрели не по-рано от преди хиляда години. Учените са открили голям брой различия, които свидетелстват, че по-древните и по-късните популации индианци са произлезли от различни групи. Учените са на мнение, че двете вълни миграции са дошли в Америка от Източна Азия през Беринговия проток.<br /> <br /> Резултатите от новото изследване противоречат на генетичните данни, получени при ДНК-анализа на американските индианци. Изследователите, изучаващи хромозомите на коренните жители на Новия свят, дошли до извода, че те всички са произлезли от общ прародител. Несъответствието на генетичните и палеоантропологическите данни може да означава, че потомците на първата вълна миграция са проиграли еволюционното съревнование с потомците на втората вълна и са измрели, без да оставят генетична следа.<br /> <br /> Преди две години друг изследователски колектив на основата на анализа на геномната и митохондриалната ДНК са предположили, че заселването от Азия е протекло не в два, а в цели три етапа.<br /> <br /> <strong>БЛИЦ</strong><br /> <br />