Докладът на Независимият орган за публичните приходи в Гърция показва 9% увеличение на приходите от ДДС и други данъци. Цифрите потвърждават данъчната тежест върху гражданите, тъй като показват, че събирането на данъци през първото тримесечие на 2024 г. надхвърля целите с почти 600 милиона евро.

Това е резултат от доклада на Органа за развитието и вариациите на данъчните приходи през март 2024 г.

В същото време правителството отказва да намали данъците, като акциза върху горивата - докато цената на бензина достигна 2 евро за литър - и данъка върху добавената стойност (ДДС) върху храните, предава Bulgaria ON AIR.

Според данните общите приходи от данъци възлизат на 14,84 милиарда евро, което е с 9,07% повече от съответния период на 2023 г., когато приходите са били 13,6 милиарда евро. Степента на постигане на целта за първото тримесечие на 2024 г. е 104,2%, като целта е поставена на 14,24 милиарда евро.

Увеличението на общите приходи през разглеждания период, възлизащо на 1,23 милиарда евро, се дължи главно на увеличението на данъка върху доходите и данъците върху стоките и услугите.

Това увеличение идва основно от данъците върху стоките и услугите, които са най-голямата категория данъци с дял от 56% в общите данъчни приходи през разглеждания период.

Това увеличение се дължи основно на увеличението на приходите от ДДС. Това увеличение е свързано с повишената икономическа активност през последното тримесечие на предходната година.

Според бюлетина на ЕЛСТАТ за март 2024 г. за тримесечните национални сметки, които включват временни данни, брутният вътрешен продукт (БВП) в обемно изражение се е увеличил с 1,2% през 4-то тримесечие на 2023 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2022 г.

Освен това върху доходите на тази категория се отразяват и инфлационните явления, регистрирани през разглеждания период.

През месец март общите данъчни приходи възлизат на 3,53 милиарда евро, което е спад от 2,34% в сравнение със съответния месец на 2023 г., когато приходите възлизат на 3,62 милиарда евро. Степента на постигане на целта за март 2024 г. беше 93,164%, докато целта за този месец беше 3,79 милиарда евро.