Комуникационните технологии "Автомобил-Автомобил" (V2V) и "Vehicle-to-everything" (V2X) могат да направят шофирането по-безопасно и по-малко нервно, поради което твърдението на експертите, че Wi-Fi сигналите могат да им пречат е доста притеснително.

Според експертите от Consumer Reports, изпълнителният директор на отдела на Ford за свързани автомобили и услуги е написал доклад до американската Федерална комисия по комуникации (FCC), в който съобщава изследванията на компанията, че Wi-Fi сигналите могат да причинят смущения, които "не позволяват на нашите превозни средства незабавно да комуникират помежду си или с обкръжаващата ги среда".

"Тази намеса подкопава сигналите в реално време, предназначени за защита на пешеходците, предотвратяване на инциденти и засичане работата на инфраструктурата", посочва Дон Бътлър.

Проблемите, макар и технически, могат да бъдат причислени към безжичния спектър. Както се отбелязва в публикацията, още през декември FFC предложи преразпределяне на определен спектър от честоти, запазени за V2X технологията, да се разграничи от Wi-Fi сигналите. Това обаче изглежда води до известна намеса помежду им.

В Consumer Reports са скептично настроени към предложените промени, а последните разработки в тази насока предизвикаха сериозни опасения. Те са подкрепени от Automobile Innovation Alliance, който публикува дълга статия, в която осъжда предложението на FCC.

Какво ще се случи по-нататък все още не е ясно, но редица технологични компании настояват FCC да приложи предложението си. Въпреки това новите резултати ще накарат експертите да се замислят.