Държавите - членки, които все още не са ратифицирали Истанбулската конвенция, да го направят незабавно. За това настоява с резолюция Европейският парламент (ЕП). Според евродепутатите приемането на Истанбулската конвенция ще се спре дискриминацията и стигматирането на лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансексуалните и интерсексуалните хора в Европейския съюз (ЕС).
 
Резолюцията бе приета от ЕП в сряда с 309 гласа „за”, 153 „против” и 63-ма въздържали се.  Депутатите осъждат насилието и дискриминацията, основани на пола, нарушенията на върховенството на закона и езика на омразата, в оценката си на основните права в ЕС през 2017 г., предаде пресслужбата на институцията.

Текстът осъжда всички видове насилие срещу жените и призовава държавите членки, които все още не са ратифицирали Истанбулската конвенция, да направят това незабавно. Резолюцията, която е незаконодателна подкрепя демонстрациите от 2017 г. срещу отстъплението по отношение на сексуалното и репродуктивното здраве и правата на жените, както и широкото медийно отразяване на случаите на сексуален тормоз.

В документа евродепутатите подчертават необходимостта от борба с нарастването на антисемитизма и ислямофобията, както и с продължаващата дискриминация и стигматизирането на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните хора (ЛГБТИ) в ЕС. 

Европарламентът изразява съжаление, че през 2017 г. не е имало "никакво значително подобрение" в интеграцията и основните права на ромите. 

Европарламентът осъжда нарастващите ограничения на свободата на словото и свободата на събранията в ЕС и подчертава, че подаването на сигнали за нарушения е от решаващо значение за разследващата журналистика и свободата на печата. Депутатите изразяват дълбоката си загриженост относно заплахите, натиска и рисковете, пред които са изправени журналистите в ЕС. 

В резолюцията депутатите посочват, че езикът на омразата се омаловажава, и категорично осъждат възхода на крайнодесните движения.

В заключение Европарламентът призовава Съвета на ЕС да сложи край на сегашния застой в реформата на Регламента от Дъблин.

Евродепутатите също насърчават националните органи да улеснят предоставянето на хуманитарни визи на хората, търсещи международна закрила. Те посочват нарушенията на правата на мигрантите и търсещите убежище в някои страни от ЕС, например неосигуряването на ефективен достъп на мигрантите до процедури за даване на убежище или непредоставянето на ясна информация относно правните средства за защита след решение за връщане.