Все по-голям дял от населението на ЕС на възраст между 65 и 74 години продължава да работи. През 2018 г. над една четвърт (26 процента) от тази възрастова група в Естония работи.

В Румъния, Литва, Португалия, Великобритания, Ирландия, Швеция и Латвия над 15% от хората на възраст 65-74 години са работили миналата година, пише "Труд".

Равнището на заетост на хората между 55 и 64 години между 2003 и 2018 година се е увеличило във всички страни от блока с изключение на Гърция. В България и Словения увеличението е двойно в този период, а в Словакия – 2,2 пъти.

През 2018 г. равнището на заетост сред хората на възраст 55 до 64 година е било над 70% в Швеция, Германия и Дания, а в седем страни е под 50 на сто.

В България показателят е бил над 60% при средна стойност за ЕС – 59 на сто.