Индустрията на рециклираните отпадъци регистрира истински бум в Италия и годишният й оборот надхвърля 45 милиарда евро, съобщи изданието Affari e finanza.
Отпадъчните материали от стомана, алуминий, хартия, дърво и пластмаса се връщат на пазара под формата на опаковъчни материали или като предмети „втора ръка“. Над 60 на сто от стоманените продукти в Италия произлизат от стоманени отпадъци. При алуминия този процент е 75, при конструкциите за мебели - 70, при хартиените продукти - 55, при тези от пластмаса - 45.
През 2007 година са били рециклирани 33 милиона тона различни материали под формата на отпадъци.
Все още Югът в Италия е доста назад в рециклирането на отпадъците. В Северна Италия са концентрирани 60% от 300-те апаратури за рециклиране. В Северна Италия диференцираното събиране на отпадъци надхвърля 40 на сто от общото събиране на боклук.
В Южна Италия диференцираното събиране на отпадъци е едва 10 на сто, а в Сицилия е дори 6 на сто. /ProntoSofia