Украинското правителство понижи макроикономическите прогнози за текущата година. Това се казва в постановление №76 на сайта на министерския кабинет на Украйна.
В документа се предвиждат три сценария за развитие на икономиката: свиване на БВП от 5.5, 8.6 и 11.9 процента при инфлация между 26.7 и 42.8 процента. Според постановлението, цената на промишлената продукция през 2015 година може да нарасне между 26.5 и 33.5 процента.<br /> <br /> Падането на реалната средномесечна заплата с отчитането на инфлацията се очаква да бъде между 14 и 21.3 процента. Дефицитът във външнотърговското салдо се прогнозира на ниво между 564 милиона долатра и 2,19 милиарда долара.