На повечето от вас се е случвало да изпуснем телефона си. 
Особено лошо е, когато падне откъм екрана. Ами ако телефонът ви попадне сред крокодили? Това е може би най-лошото място за изпускане  на телефона ви.

Превод: БЛИЦ