Комунисти от 30 комунистически партии в държави от Европейския съюз и Европа се застъпиха за българския комунизъм, чийто режим бе обявен за престъпен. Наскоро парламентът прие законодателни промени, с които забрани символите и лозунгите на комунизма. Поправките предвиждат наказания за всеки, който ги използва на публично място.
Десетките комунистически партии от Европа излязоха със специално писмо, в което осъдиха антикомунистическия закон и обявиха солидарност с българските комунисти.

Европейските комунисти призоваха за незабавно оттегляне на текстовете и спиране на преследването на комунистите в България, на тяхната дейност, идеология и символи."Тази нова анти-комунистическа офанзива е интегрирана в целите на ЕС и на буржоазните правителства", пишат европейските комунисти. Те смятат, че европейските управници искат да подменят и пренапишат историята като преследват комунистическите партии и комунистите, криминализират тяхната активност и забраняват комунистическата идеология.

"Усилията са насочени към съзнанието на младите хора, което систематично се облъчва с антикомунизъм, с клевети срещу държави, в които е изграден социализъм, както и с оправдаване на нацистко-фашистките престъпления", се казва още в писмото на комунистическите партии.

Според тях колкото повече се увеличава анти-народната и анти-работническата офанзива на европейските правителства, толкова повече те прибягват до груб антикомунизъм.

Подкрепата за българските комунисти идва от събратята им във Великобритания, Австрия, Хърватска, Дания, Франция, Ирландия, Италия, Норвегия, Испания, Турция, Литва, Латвия, Малта, Швеция, Словакия, Унгария, Молдова, Македония, Гърция, Беларус, Украйна, Русия. 

Те са обединени в "Инициатива", чиято цел е да изучава и развива въпросите на европейската политика и да координира общи действия.

Централата се намира в Атина и в момента се координира от парламентарно представената Комунистическа партия на Гърция (KKE).