В Камбоджа бе врзивена още една мина, открита с помощта на мишки-героини. Така наричат тук големите колкото котки африкански горски мишки, които имат феноменално обоняние, информира 1tv.ru. Гризачите успешно участва в издирването на повече от 6 милиона мини, останали след гражданската война в страната.
В околностите на село Тракх вече са загинали от мини 15 души. Фермерите се страхуват да орат и сеят.&nbsp;<br /> <br /> Мишките разчистват от мини стандартнен участък с площ 200 кв.м. за 20&ndash;25 минут. На сапьорите са необходими два дена да свършат същата работа.&nbsp;<br /> <br /> В Мозамбик подразделение от мишки-сапьори вече е открило 13 000 мини без да има никакви загуби сред личния състав и мирните жители.&nbsp;<br /> <br /> <br type="_moz" /> <iframe width="520" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/TYx7VObcKpA" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>