От утре в ЕС ще се прилага новата система за електронно сертифициране, с която ще се подобри контролът върху вноса на биологични продукти. Така Съюзът утвърждава позицията си по отношение на проследимостта и събирането на надеждни данни за търговията с тези продукти, съобщават от офиса на Европейска комисия в България. 
С тази първа по рода си система за електронно сертифициране ще се осигури по-стриктното прилагане на разпоредбите за безопасност на храните и ще се ограничи евентуалният риск от измами. Същевременно с нея ще се намалят административните пречки пред икономическите субекти и компетентните органи и ще се осигурят по-пълни статистически данни за вноса на биологични продукти. 

Предвиден е 6-месечен преходен период, през който могат да се използват сертификати както на хартиен, така и на електронен носител. От 19 октомври 2017 г. обаче вносът на биологични продукти ще се сертифицира само по електронен път, предупреждават от Комисията.