Виновник за финансовата криза, разтърсила Америка и света, има. И това са анализаторите, разработили програми за борсовите компютри.
Присъдата произнесе британският вестник "Гардиън". В последно време компютрите все по-често търгуват на борсите без участието на хора. Така например на Лондонската фондова борса броят на изцяло компютъризираните операции е достигнал 40%, а на няколко американски борси - 80 процента. Борсовите роботи са специални програми, които могат сами да извършват сделки по покупка и продажба на базата на анализ на борсовите показатели. Алгоритмите, заложени в тези програми, се основават на оценка на риска според ситуацията на пазара. От "Гардиън" посочват, че софтуерът би трябвало да се опира на точна информация за кредитоспособността на един или друг клиент, както и да предвижда последствията в случай на масова липса на ликвидност. /БЛИЦ