Изследователи случайно са открили предсказание за края на света. То е оставено през втората половина на миналия век. 

Учени от Австралия съобщават, че през 1973 г. е разработен компютър, чиято задача е била да прогнозира бъдещи събития. В качеството на входящи данни е използвана информацията за миналото на човечеството и съществуващите тенденции в неговото развитие.

Основният разработчик на проекта бил Джей Форестър. Учените не разчитали особено на успех, тъй като самата идея изглеждала просто немислима. Учените обаче изпаднали в недоумение, когато разбрали, че машината е започнала да прави предсказания. Компютърът е предсказал, че краят на света ще настъпи през 2040 г. поради влошаване на околната среда и пренаселеност на планетата.

Машината е определила 2020 година като ключовия момент, когато трябва да очакваме драматични промени. Тези данни изглеждали обезкуражаващи на учените и затова те не се осмелили да ги публикуват веднага.

Наред с други предсказания, компютърът съобщава за увеличаване на заболеваемостта на населението и лошото качество на водата на планетата. Машината предвижда бързото развитие на технологии, които ще подчинят човечеството и ще започнат да му причиняват повече вреда, отколкото полза.

Сред всички предсказания на компютъра има и положителни. Например, третата световна война не заплашва човечеството, докато водещите държави притежават ядрен арсенал.

Превод и редакция: БЛИЦ