Започнат ли да падат температурите и завали ли сняг, започват и грижите по опесъчаването и почистването на улиците и тротоарите. В Германия тези отговорности са нормативно уредени. Кой, кога и какво трябва да почиства, разказва Дойче веле?
    
По закон почистването на снега в населените места в Германия е работа на общините. Те са тези, които отговарят за почистването на снега не само по улиците и пътищата, а и по алеите и тротоарите.

Почистването на частните имоти е отговорност на техните собственици - те са длъжни при поледица или снеговалеж да организират опесъчаването или премахването на снега от пътеките до входната врата, кофите за боклук или до намиращите се в рамките на имота паркоместа.

Общините могат също така да задължат собствениците на жилища да поемат грижата да метат, почистват от сняг или опесъчават тротоара пред входа на съответния имот, а те от своя страна, когато са отдали имота под наем, да прехвърлят тази отговорност върху наемателите - чрез вписването на това задължение в договора за наем.

В такъв случай наемодателят трябва да осигури необходимите за опесъчаването или почистването от лед и сняг материали и инструменти, както и да контролира редовно дали наемателите изпълняват задълженията си. Собственикът може също така да възложи на домоуправителя да почиства леда и снега пред жилището, или пък да наеме за тази дейност специализирана фирма. Тогава разходите за почистването се вписват в договора за наем и се поемат от наемателя.

Правилата:
Все едно дали говорим за собственици, наемодатели или наематели, в Германия за почистването при зимни условия важат следните правила:

- в делнични дни снегът трябва да се почиства от 7 до 20 часа, в съботни, неделни и празнични дни - след 8 или след 9 часа сутринта;

- почистването на снега, респективно опесъчаването, трябва да се извършва на тротоара пред имота, пред входната врата, както и на пътеките, водещи до кофите за боклук и гаражите;

- разчистените пътеки трябва да са не по-малко от 1 метър широки, за да могат спокойно да се разминават двама души; ако говорим за по-оживени или търговски улици, разчистената пътека трябва да е поне метър и половина широка, а пътеките, водещи до кофите за боклук или до гаражни клетки, могат да бъдат и 50 сантиметра широки, но не по-малко; 

- при опасност от заледяване незабавно трябва да се предприеме опесъчаване, като за предпочитане е да се използва пясък или гранулат; в много германски градове е забранено за тази цел да се използват сол или карбамид;

- ако зимните условия налагат това, чистенето на снега или опесъчаването трябва да се извършва по няколко пъти на ден.

Собствениците, респ. наемодателите, трябва да осигурят необходимите за почистването инструменти

Въпросът за вината
И още нещо: ако минувач случайно се подхлъзне и падне пред дадена кооперация, той може да предяви към собственика иск за обезщетение, вкл. парично за причинени болки или страдания. В случаите, когато пострадалият не е проявил достатъчна предпазливост или е подходил лекомислено, например когато е очевидно, че пътят не е почистен, тогава той поема част от вината.