Латвийските училища ще започнат да премахват руския език като втори чужд език в началното образование от учебната 2026/2027 г. Това ще се случи съгласно промените, одобрени от Министерския съвет на 23 април.

От училищата се изисква постепенно да заменят руския език с един от официалните езици на ЕС, съобщи TVP World.

Понастоящем латвийските ученици изучават английски език като първи чужд език. След като завършат началното училище обаче, те започват да изучават втори чужд език.

Теоретично децата имат възможност да изучават френски, немски или други езици като втори чужд език. Поради недостиг на учители по други езици, на практика най-често се преподава руски език.

Данните на Министерството на образованието и науката сочат, че почти половината от латвийските училища преподават руски език като втори чужд език.

Одобрените от правителството промени задължават училищата постепенно да въведат като втори чужд език за учениците един от официалните езици на държавите - членки на ЕС, или чужд език, регламентиран в междуправителствени споразумения в областта на образованието, считано от учебната 2026/2027 г.

Тези езици не включват руски език.

През учебната 2027/2028 г. въвеждането на втори чужд език, различен от руски, ще бъде въведено в 5. и 6. клас. През 2028/2029 учебна година това ще обхване и 5, 6 и 7 клас.

През учебната 2029/2030 г. това ще бъде въведено в 5, 6, 7 и 8 клас. През учебната 2030/2031 година тази промяна ще бъде въведена в целия гимназиален етап, или в класовете 5-9.

От друга страна, за учениците, които са започнали да изучават руски език или друг втори чужд език, различен от един от официалните езици на ЕС, до 1 септември 2025 г. училищата ще бъдат задължени да осигурят продължаване на изучаването на този чужд език, включително руски език, до края на 9. клас.