Професорът от Оксфорд историкът Филип Кей смята, че първата в световната история финансова криза е избухнала още в Римската империя през 88 г. пр.н.е., пише “Гардиън”.
Мнението на Кей се основава на тясната връзка между паричните системи на Рим и Мала Азия, която практически цялата е била в състава на Римската империя. Историкът смята, че когато в резултат на войните с понтийските царе /царствата в Мала Азия/ е станало отслабване на “малоазиатските пари”, кредитната криза се е разпространила в цялата империя, посочва ЛентаРу. В лекцията си Кей привежда като пример речта на римския философ и оратор Цицерон, който през 66 г. пр.н.е. призовава Рим да снабди пълководеца Гней Помпей със средства за война с понтийския цар Митридат VІ. Цицерон казва, че предишното нахлуване на Митридат е довело до значителни загуби за римляните и до криза на цялата имперска финансова система. По думите на Кей ситуацията в Древния Рим е приличала на сегашната финансова криза.”Ако наречете “малоазиатски пари” американските високо рискови ипотечни книжа, а паричната система на Рим – британска банкова система, получавате описание на на текущата криза”, допълва Кей. /БЛИЦ