На 29 октомври, руският президент Владимир Путин заяви на инвестиционен форум, че Китай все още е движещата сила на световната икономика. Въпреки че темпът на растеж може да не отговаря на поставените от страната цели, той все още е значителен, предаде "Радио Китай.

Путин заяви, че Азиатско-Тихоокеанският регион е важен пазар с перспективи за развитие и трябва да се отдава значение на задълбочаването на икономическото сътрудничество с този регион.

Относно енергийното сътрудничество, Путин заяви, че страната му ще разширява активно доставките на природен газ за азиатските страни, особено Китай, Япония и Индия.